Norske elevers leseferdigheter går ned. Samtidig bruker elevene mer tid på skjerm.

Norske elever scorer lavere på lesing i den nye PISA-undersøkelsen enn i forrige undersøkelse i 2015. – Jeg ser mye på skjerm, kanskje mer enn jeg egentlig burde, sier Ida Schumacher Walberg Laskemoen i 9. klasse.

Sondre Allum, Ida Schumacher Walberg Laskemoen og Leon Pizarro Strand i 9. klasse på Jordal skole tror mange elever er slitne etter skoledagen og synes det er mer fristende å sjekke mobilen enn å lese en bok.

– Det første jeg ser er en fattig og trist familie, sier Leon Pizarro Strand, og Ida Schumacher Walberg Laskemoen er enig.

De går i 9. klasse på Jordal skole og diskuterer et bilde som læreren nettopp har bedt dem skildre. I forbindelse med leseundervisningen skal elevene blant annet bli kjent med person- og miljøskildringer.

Les hele saken med abonnement