Kommuner får beskjed om å holde helsetjenester til barn og ungdom åpne

Det er ikke riktig å sette helsesykepleiere til å bekjempe korona i stedet for å hjelpe barn og unge nå, lyder den klare beskjeden fra helsedirektøren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener kommunene må sørge for å holde helsestasjoner for unge og skolehelsetjenesten i gang.

Ifølge lederen for Landsgruppen for helsesykepleiere Ann Karin Swang er svært mange av hennes kolleger gitt andre oppgaver av kommunene enn å hjelpe barn og unge på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Det er blant annet satt til å ta vakter på sykehjemmene, på legevakt eller bemanne feberpoliklinikker, fortalte Swang til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at skolehelsetjenesten og helsestasjonene skal være i drift og avviser at de har sendt noen beskjed til kommunene om at man kan bruke ressurser derfra til å håndtere epidemien.

– Vi er opptatt av at barn får de tilbudene som de har behov for og har en lovhjemlet rett til, sier han til NTB.

– Ikke riktig

Han sier han har forståelse for at kommuner gjorde endringer da situasjonen var veldig uoversiktlig for noen uker siden, og sier den situasjonen kan oppstå igjen. Men å bruke helsepersonell som skal hjelpe barn og unge til å håndtere epidemien i stedet, det vil han ikke råde kommunene til nå:

– Nei, med de smittetallene vi har nå, mener jeg det ikke vil være riktig, sier han.

– Når situasjonen nå blir bedre og mer oversiktlig, så mener jeg det er viktig at tjenestene til barn og unge blir godt ivaretatt.

– Helsestasjonene lagt ned

Landsgruppen av helsesykepleiere, som er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund, har de siste to ukene gjort en kartlegging blant medlemmene som viser at 80 prosent av disse var satt til å gjøre andre ting i kommunen.

– Kommunene har i stor grad lagt ned helsestasjonene for ungdom og skolehelsetjenestene. Jeg blir så provosert, sier Ann Karin Swang, leder for landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund til VG.