Norge

Kristiansand vil ta imot barn fra flyktningleir

Kristiansand kommune har ledig kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Den vil den bruke på å ta imot mindreårige flyktninger fra leiren Moria i Hellas.

Hildegunn Tønnessen Seip (MDG) (stående) har engasjert seg sterkt for flyktningleiren Moria. Her er hun i bystyret sammen med Mali Steiro Tronsmoen. Bystyret samles ikke under koronakrisen og har delegert myndighet til formannskapet.
  • Kjetil Reite

– Det er bra at vi kan ha fokus på noe annet enn oss selv. Selv om vi har det krevende, er dette utfordringer på et helt annet nivå, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til Fædrelandsvennen.

Partiene på høyresiden reagerer på at Kristiansand ønsker å ta imot flere flyktninger i en krisetid, og de mener det er forskjellsbehandling å peke på en leir hvis man først skal gjøre det.

– Skal man styre byen etter innfallsmetoden og lage nye kostnader og endre budsjetter tidlig i et år, basert på det jeg mener er en personlig agenda? sa Stian Storbukås (Frp) da saken var oppe i formannskapet denne uken.

Han siktet til at initiativet kom fra Hildegunn Tønnessen Seip (MDG), som har vært i leiren og har et sterkt engasjement for barna.

Akutt

Hildegunn Tønnessen Seip sier til Fædrelandsvennen at hun var på den greske øya Lesvos under flyktningkrisen i 2015, og at hun dro tilbake i fjor høst. Da besøkte hun leiren Moria, der situasjonen er svært kritisk etter at flyktningstrømmen igjen har økt.

– Situasjonen der er blitt mer og mer akutt. Jeg snakket med barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, som forteller at det er barn helt ned i treårsalderen som slutter å snakke på grunn av den psykiske påkjenningen.

I formannskapet fikk forslaget om å stille opp for barna i leiren støtte fra alle partier bortsett fra Høyre, Frp og Demokratene.

– Jeg er kanskje ikke så overrasket over Frp og Demokratene, men er mer skuffet over Høyre, sier Seip.

Høyre er på sin side enig med at Kristiansand har kapasitet, men mener det er feil å peke på en bestemt leir.

– Vi mener det legges til grunn et urettferdighetsprinsipp her som er basert på at det er enkelte personer i bystyret som har en spesiell relasjon til en flyktningleir. Det er mange leire og mange som har det forferdelig, og at vi skal løfte enkelte leire som viktigere enn andre, synes jeg er en vanskelig måte å arbeide på, sa Høyres gruppeleder Renate Hægeland i formannskapet.

Hun la til at de er godt kjent med at det er forferdelige forhold i leiren.

– Men det er andre leirer i andre områder som har det minst like ille, og da er det vanskelig å velge ut akkurat den når vi har et internasjonalt system som håndterer dette.

Hildegunn Tønnessen Seip har et sterkt engasjement for leiren Moria som hun selv besøkte i fjor.

Må stille opp

Hildegunn Tønnessen Seip synes det er underlig at det i debatten blir trukket frem at hun har vært i leiren.

– Jeg håper inderlig ikke at det skal være en ulempe for dem at jeg var der i september. Det er heller ikke et argument, selv om jeg har et personlig engasjement, sier Seip.

Hun er enig i at flyktningkrisen ideelt sett skal løses av internasjonale institusjoner og en felles byrdefordeling innad i EU. Men når dette ikke fungerer, må man ta et initiativ lokalt.

Det skjer nå i andre byer i Norge og Europa.

– Dette dreier seg om helt grunnleggende menneskerettigheter som å søke om asyl. Disse barna får ikke ivaretatt sine rettigheter og lever under uverdige kår, og da må vi ta et ansvar, sier Seip.

Kostnad

Flertallet fikk også kritikk for å argumentere med ledig kapasitet når det er snakk om et tiltak som uansett har en kostnadsside for kommunen.

– Dette blir veldig meningsløst når byen og nasjonen står midt oppi en krise, sa Vidar Kleppe.

Hildegunn Tønnessen Seip svarer:

– Det koster noe, men dette dreier seg også om noen arbeidsplasser og om å holde hjulene i gang. Kommunen har bygd opp en flyktningtjeneste, samtidig som antall flyktninger i Europa øker, sier Seip.

Hun legger til at ledig kapasitet ikke er det avgjørende i denne saken.

Ap-Ordfører Jan Oddvar Skisland mener Kristiansand må ta seg råd hvis resultatet skulle bli økte utgifter.

– Er det noen gang vi må tenke på at det er andre som trenger hjelp mer enn oss, er det nå. Det er noe med å ikke bare holde blikket på oss selv, selv om vi har det krevende.

Les mer om

  1. Kristiansand kommune
  2. Asylsøkere
  3. Flyktningkrisen i Europa
  4. Kristiansand