Hvor utsatt er egentlig de med høyt blodtrykk for covid-19?

Flere enn 800.000 nordmenn bruker medisiner mot høyt blodtrykk. Er alle i risikogruppen for å bli syke av covid-19?

Noen må gå med blodtrykksmåler et helt døgn for å sjekke om det er konstant høyt. Drøyt 800 000 nordmenn bruker medisiner mot høyt blodtrykk.

Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for sykdom og død på verdensbasis.

Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv, men bør behandles for å forhindre utviklingen av andre sykdommer.

Hvor bekymret trenger de 800.000 nordmennene som får behandling for høyt blodtrykk være?

Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet Atle Fretheim forsøker å oppklare. Men det er ikke lett, for det kommer stadig ny forskning.

Atle Fretheim, fagdirektør ved FHI.

1. I hvilken grad har de drøyt 800.000 med behandlet høyt blodtrykk økt risiko for covid-19?

Mange av disse er eldre, og ettersom eldre mennesker er mer utsatt for å rammes hardt enn andre, vil mange med høyt blodtrykk være i risikogruppen. Men dette skyldes nok først og fremst alderen, i mindre grad blodtrykket.

2. I hvilken grad er blodtrykk og lav alder (under 65) mindre risikabelt enn høy alder og høyt blodtrykk?

Ut fra det vi vet for øyeblikket, og det er mye vi ikke vet, så er høy alder det avgjørende for risiko. I hvilken grad personer med lavere alder har økt risiko hvis de har høyt blodtrykk, er uvisst. De undersøkelsene som er gjort, gir ikke klare holdepunkter for at du er mer utsatt hvis du har høyt blodtrykk, men vi kan slett ikke utelukke at det kan spille en rolle likevel. De mest utsatte finner vi likevel blant de eldre, uansett hvordan en vrir og vender på de resultatene som foreligger.

3. Mange spør om man fortsatt er i risikogruppen dersom man er medisinert og har et regulert blodtrykk? Gjør det at risikoen minker?

Dersom høyt blodtrykk faktisk er en risikofaktor, er det ikke urimelig å anta at det er en fordel om blodtrykket er godt behandlet. Vi vet i alle fall at det gjelder for andre sykdommer, som slag og hjerteinfarkt, at risikoen for å bli syk går ned hvis blodtrykket går ned.

Les også

Kan blodtrykksmedisiner påvirke forløpet av covid-19?

Mange kjenner seg igjen i denne hos fastlegen! Ofte må trykket måles flere ganger fordi man rett og slett kan få litt høyt blodtrykk bare av å være hos legen.

4. Svært mange brukere blodtrykksmedisiner som ACE-hemmere og ARB. Har det noe relevans i sammenheng med koronarisiko? Det vil si, er det blodtrykket eller behandlingen som eventuelt øker risikoen?

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon om dette. For en uke siden kom det en studie med resultater som tydet på at en viss type blodtrykksmedisin ga lavere risiko enn en andre typer, men dette er så usikre resultater at neste uke kan det komme en ny studie som viser det motsatte. Mengden forskning på dette er fremdeles for tynn til at en kan slå fast noe som helst. Jeg tipper enden på visa vil bli at type blodtrykksmedisin spiller liten eller ingen rolle. Men mye er usikkert.

5. Hvordan kan vi oppsummere dagens kunnskap om høyt blodtrykk som risikofaktor for smitte og sykdom fra koronavirus?

Blant dem som blir alvorlig syke av covid-19, er det mange med høyt blodtrykk. Mye av dette skyldes at eldre mennesker ofte har høyt blodtrykk, og siden det er de eldre som er mest utsatt, vil mange av de sykeste også ha høyt blodtrykk. I hvilken grad høyt blodtrykk er en risikofaktor i seg selv, gjenstår å se.

6.Hva er rådet ditt til pasienter, i alle aldre, med høyt blodtrykk i disse tider?

Følg de vanlige smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet: Vaske hender ofte, holde god avstand til andre, unngå å ta deg i ansiktet, osv.! Bruk faste medisiner akkurat som før.