- Er Forsvaret Norges mest upålitelige oppdragsgiver?

De er godkjent og innkalt og har forberedt seg på et år i Forsvaret. Likevel sendes to av ti hjem etter å ha møtt frem til førstegangstjeneste. Mange mot sin vilje.

Førstegangstjenesten er ikke bare plikt og ansvar lenger. For mange ungdommer representerer den også muligheter, opplæring og pluss på CV-en. Derfor oppleves det som ekstra bittert å bli vraket når man er sikker på at et år i uniform er i boks.

Så mange som to av ti — en femtedel av de fremmøtte - sendes hjem etter å ha møtt opp til førstegangstjenesten.

I fjor dreide det seg om 10.704 nøye utvalgte og kvalifiserte vernepliktige som møtte opp til sine ulike avdelinger. Nøyaktig 2049 ble dimittert i løpet av de første tre dagene. 1956 gutter og 93 jenter Blant disse en rekke skuffede unge mennesker som ble satt på porten mot sin vilje. Mange av dem til et år som oppleves som ødelagt.

En oppbrakt far reagerer sterkt på Forsvarets behandling av sin sønn, og spør: - Er Forsvaret Norges mest upålitelige oppdragsgiver?

Slik sammenligner han Forsvaret med samfunnet forøvrig:

«Tenk deg at du har fått en ny jobb. En ett års avtale med landets største oppdragsgiver innen sitt marked med virksomhet over hele landet og med suveren kompetanse innen sitt fag.

Avtalen er inngått, gjennom flere måneder er praktiske forhold tilpasset, utdannelse og annet arbeid utsatt, forberedelsene for flytting til et annet sted i landet er gjort og motivasjonen for å utføre oppdraget er på topp. Du møter til avtalt tid, på avtalt sted og blir tatt i mot av din nye arbeidsgiver. Du henvises til din bolig for det kommende året og forberedelsene til arbeidet starter.

Etter to dager innkalles du til sjefens kontor til det du tror er en samtale om jobben som er påbegynt. Det samtalen dreier seg om er imidlertid at sjefen og hans stab har gjort en tellefeil med hensyn til behovet for antallet ansatte for det neste året i bredriften. Du får beskjed om å pakke sakene dine og om snarest mulig å forlate bedriftens område. I løpet av 30 minutter står du alene utenfor bedriftens hovedport med et tilsagn om å få dekket anslagsvis 1/3 av hjemreisekostnadene dine!»

"Tellefeil"

Linjene over ble opprinnelig skrevet som et leserinnlegg til Aftenposten etter at sønnen, som hadde utsatt studiene og forberedt seg på et år som soldat, opplevde å bli dimittert i forbindelse med innrykket i januar i år. Sønnen ønsket imidlertid ikke å legge seg ut med Forsvaret ved å stå frem med sin opplevelse av å ha blitt utsatt for en "tellefeil". Det signerte leserinnlegget ble derfor lagt i skuffen.

Det finnes ikke en eneste linje om den vernepliktiges rettigheter.

Men faren, som derfor må være anonym, er i løpet av månedene som er gått like opprørt over det han karakteriserer som Forsvarets enveisforpliktelser. - Jeg har finlest alt min sønn har mottatt av informasjon, og har utelukkende lest om den vernepliktiges ansvar, forpliktelser og de konsekvenser det får å ikke følge Forsvarets innkallelse. Det finnes ikke en eneste linje om den vernepliktiges rettigheter, sier han.

Les også

Vraket av Forsvaret - godkjent - og vraket igjen

Skuffede ungdommer

Blant de 2049 som av Forsvaret karakteriseres som «frafall i forbindelse med innrykk», var det, ifølge Forsvaret, et flertall som faktisk ønsket å dimittere, eller utsette tjenesten.

Dette er forhold som gjør det problematisk for de ansvarlige for rekrutteringen å beregne hvor mange som skal kalles inn hvert år. Men tallet omfatter også skuffede ungdommer, som med bagen i hånden og et år i det uvisse foran seg, måtte forlate forsvaret mot sin vilje.

Selv med en innkalling i lommen kan de som ønsker det, ikke være sikre på å få avtjene førstegangstjenesten.

20 prosentPå spørsmål om ikke 20 prosent dimitterte etter innrykk er et svært høyt tall, svarer Vegard Finberg, major og pressetalsmann for Forsvarssjefen:

— Dette er ikke unormalt høyt. Basert på historiske tall, så tar Forsvaret høyde for frafall etter oppmøte. Frafallet er en sum av flere faktorer. En viktig faktor er vernepliktige fra tidligere sesjoner som kan ha fått endret helseprofil i mellomtiden, sier Finberg.

— Etter innføring av ny sesjonsordning i 2010, har Forsvaret kontinuerlig evaluert og forbedret kvaliteten i prosessen, fortsetter Finberg. Hensikten er å optimalisere kvaliteten på netto produsert styrke og minimere antallet ungdommer som blir dimittert mot sin vilje. Prosessen består av flere ledd og frafallet de siste år har beveget seg i riktig retning. Ny sesjonsordning vil gi kortere tid fra sesjon til oppmøte. Dette vil også bidra til å minimere uønsket frafall.

- I hvilken grad er de vernepliktige gjort oppmerksom på at de kan risikere å bli dimittert etter innrykk/fremmøte til førstegangstjeneste?

— Gjennom sesjon del 1, sesjon del 2 og gjennom selve innkallingen gjøres det klart hvilke krav som stilles til den vernepliktige for å komme inn til og gjennomføre førstegangstjeneste. Vi jobber også kontinuerlig med holdninger, etikk og ledelse for å bevisstgjøre ansatte og førstegangstjenestegjørende sitt ansvar og sine plikter. Det er på innrykkets første dager, det største frafallet oppstår, sier majoren.

- Enkel løsning

Faren Aftenposten har vært i kontakt med, mener på sin side at løsningen i prinsippet er enkel:

— Forsvaret må erkjenne at prosessen med utvelgelse av rekrutter må endres drastisk. Ingen unge, motiverte mennesker skal behøve å misforstå når man har en avtale om tolv måneders førstegangstjeneste «i boks». Å bli ufrivillig dimittert er både demotiverende for unge mennesker i en sårbar alder samtidig som det er praktisk ødeleggende for mange som har planlagt for 12 måneders tjeneste.