Over 25.000 meldte seg ut av Kirken i august

25.743 medlemmer meldte seg ut av Den norske kirke i august. Direktøren i Kirkerådet i Kirkerådet sier det er et høyt tall.

Bragernes kirke i Drammen kommune.
  • NTB

24.653 av de utmeldte gjorde dette elektronisk ved hjelp av det nye digitale verktøyet som ble lansert 15. august. I samme periode meldte 1.272 personer seg inn i kirken – 1.177 digitalt, ifølge Den norske kirke.

Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, vil likevel ikke kalle dette et medlemsras.

Les også

Hopp i antall utmeldinger fra statskirken

Var forberedt på utmeldinger

– Antall utmeldinger må ses i sammenheng med det store antallet som er medlemmer i Den norske kirke, sier Byfuglien.

Hun sier det nye digitale verktøyet for inn- og utmelding ble gjort svært godt kjent gjennom mediene, og at de derfor var forberedt på et betydelig antall utmeldinger.

– Vi har stor respekt for det enkelte menneskes valg, sier hun.

Les også

Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne. Hvorfor er det slik?

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet sier til Dagen at 25.000 er et høyt tall.

– Vi forventer og regner med at utmeldingstallene vil gå radikalt ned når fokuset på dette blir mindre i mediene, sier Johnsen.

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, inkludert medlemmer bosatt i utlandet. Så langt i år har Den norske kirke mottatt totalt 34.331 utmeldinger og 2.035 innmeldinger.