Forsker om asylvedtak: Endrer ikke ankomstbildet til Europa

Migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke avviser Fremskrittspartiets Jon Helgheim utspill om at Arbeiderpartiet gjør Norge til en «frihavn for grunnløse asylsøkere».

  • og NTB

Senterpartiet støttet Arbeiderpartiets forslag tirsdag om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt. Stortingets vedtak innebærer blant annet at noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, får søknaden behandlet på nytt.

– Dette vedtaket vil ikke endre ankomstbildet til Europa. Hovedbildet nå er at det kommer få afghanere generelt. Det skyldes at den østlige ruten er stengt, og at afghanere ikke kommer den midtre ruten over Middelhavet. Potensialet for ankomster til Norge nå er dermed lite, sier Brekke til Klassekampen.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mente tirsdag at Ap gjør Norge til en frihavn for grunnløse asylsøkere.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener Stortingets vedtak er uklart.

– Dette er bare et første skritt. Her må det klargjøres hva forvaltningen skal fatte vedtak etter, sier hun, og mener Ap og Sp må ta innover seg at det var urimelig å fjerne rimelighetsvilkåret. Vilkåret, som gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, ble fjernet 1. oktober i fjor.

– Det vil gå flere fakkeltog rundt om i landet for å presse frem en gjeninnføring av rimelighetsvilkåret, sier Austenå.