Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

Norges Bank ønsker å redusere Oljefondets sårbarhet for fall i oljeprisene og vil trekke fondet ut av olje og gass. Regjeringen skal nå ta en grundig vurdering.

Norges Bank vil redusere risikoen i Oljefondet, ved å la fondet selge alle aksjer i olje og gass. På bildet: Oseberg-plattformen.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier han ikke vil forhåndskonkludere i denne saken.

– Det er viktig at Oljefondet blir investert langsiktig, forutsigbart og konservativt. Nå skal regjeringen ta en grundig vurdering, så tar vi stilling til det senere, sier Astrup.

Forslaget til Norges Bank innebærer å ta olje- og gassaksjer ut av «referanseindeksen» til fondet. Referanseindeksen bestemmer hvordan Oljefondet kan investere pengene.

Oljefondet vil kunne selge unna alle olje- og gassaksjer dersom forslaget tas til følge.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, skriver visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.

Olje- og gassaksjer utgjør i dag omtrent 6 prosent av fondets referanseindeks for aksjer, eller omtrent 300 milliarder norske kroner.

Finansekspert vil tidoble grønne investeringer

– Vi kan bare håpe på at Finansdepartementet ikke vil overkjøre dette slik det har overkjørt andre fornuftige forslag fra de som styrer Oljefondet, sier finanseksperten Sony Kapoor.

Han har tidligere blant annet vært finansrådgiver for regjeringen og har lenge vært kritisk til Oljefondets investeringer i olje og gass.

– Det er en forsinket seier for sunn fornuft og det grunnleggende økonomiske prinsippet om diversifisering. Det er også en seier over den mektige olje- og gasslobbyen i Norge, sier han.

– Det er beundringsverdig av Norges Bank og Oljefondet å vise litt ryggrad og endelig akseptere behovet for å diversifisere bort fra olje og gass, en sektor som den norske økonomien er alt for avhengig av.

Allerede i 2013 tok han til orde for at Oljefondet bør selge seg ut av olje og gass og heller investere i grønn teknologi og putte mer penger i utviklingsland.

Han mener det haster for Norge å komme seg ut av investeringer i olje og gass.

– Det neste logiske steget for Oljefondet vil være å minst tidoble sitt 50 milliarder kroners budsjett for grønne investeringer, sier Kapoor.

SV og MDG jubler

Miljøpartiet De Grønne og SV applauderer Norges Banks råd om å trekke oljefondet ut av olje- og gassaksjer.

– Nå må Siv Jensen og resten av regjeringen lytte til fagekspertisen. Om ikke vi får tydelige signaler om at regjeringen raskt vil følge opp anbefalingen fra Norges Bank, så kommer De Grønne til å ta initiativ til et eget forslag om dette Stortinget, sier stortingsvararepresentant og økonom Per Espen Stoknes.

MDG mener rådet fra banken er et kraftig markedssignal til investorer og energiselskaper i hele verden.

– Det er også et tydelig varsku til norsk energisektor om at fornybarrevolusjonen skyter fart og omsider er på vei til Olje-Norge, sier Stoknes.

Også SV er strålende fornøyd med anbefalingen fra Norges Bank.

– Oljefondet bør trekke seg ut av all fossil energi, og dette er et veldig stort steg i riktig retning. Så sent som i vår sa vi at oljefondet måtte redusere investeringene i fossil energi, både av hensyn til klima og av risikoen forbundet med å ha store investeringer i fossilindustrien, sier SV-leder Audun Lysbakken.

KrF støtter oljerådet fra Norges Bank

Norges Banks råd om å trekke oljefondet ut av olje- og gassaksjer får full støtte også av Kristelig Folkeparti.

– Når Norges Bank foreslår at oljefondet trekkes ut av olje- og gassektoren, er det helt i tråd med KrFs bekymring for Norges samlede eksponering mot oljeprisrisiko, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og finanspolitisk talsmann i KrF.

KrF fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen skulle vurdere dette allerede i 2015.

– Staten har betydelig risiko knyttet opp mot oljeprisen, i form av olje- og gassreservene på sokkelen, verdien av olje- og gassinvesteringene og eierandelene i Statoil. I tillegg kommer oljefondets investeringer i olje- og gasselskaper, påpeker Ropstad.

Har hatt lavere avkastning

Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i mye større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen. Olje- og gassaksjer har hatt betydelig lavere avkastning enn det brede aksjemarkedet i perioder med fallende oljepriser, påpeker banken.

Norges Bank tar også utgangspunkt i verdien av statens fremtidige olje- og gassinntekter og statens direkte eierskap i Statoil.

– Investeringene i fondet og eierskapet i Statoil gir i sum staten om lag dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer enn hva som følger av en bred global aksjeindeks, heter det i pressemeldingen.

Det er Finansdepartementet som må ta beslutningen.

– Problemstillingen som Norges Bank tar opp, er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen.