Norge

Lars Oftedal Broch er død

Tidligere høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch er død, 78 år gammel.

Lars Oftedal Broch døde lørdag.
  • NTB

Oftedal Broch døde lørdag, opplyser familien til NTB. Det var nettstedet Rett24 som mandag omtalte dødsfallet først.

Lars Oftedal Broch var dommer i Høyesterett fra 1996 til han gikk av med pensjon i 2008.

Ferdig utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1963 gikk ferden først til en jobb som dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete i Harstad. Så fulgte mange år i regjeringsapparatet, først som konsulent i Justisdepartementets lovavdeling fra 1965 til 1971 og siden som ekspedisjonssjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet fra 1971 til 1983.

Lars Oftedal Broch ble den første lederen i Økokrim. Lørdag døde han.

I fem år var han direktør ved den internasjonale forbrukerorganisasjonen i Haag før han i 1987 tiltrådte som assisterende børskommissær ved Oslo Børs.

Allerede året etter, i 1988, ble han imidlertid hentet til jobben som den aller første lederen av det nyopprettede Økokrim.

I årene som fulgte fikk han mye oppmerksomhet og også mye kjeft for pengebruk og manglende resultater i etterforskningen av økonomisk kriminalitet. Tross mye kritikk ble han i stillingen til han fikk tilbudet om posisjonen som en av dommerne i Høyesterett i 1996.

Lars Oftedal Broch var også kjent for at han i alle år syklet fra boligen i Bærum og inn til jobben i Oslo sentrum.

Oftedal Broch var gift med lagdommer Kjersti Graver fram til hennes bortgang i 2009.

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Høyesterett