Norge har hentet flere hundre asylsøkere fra Hellas og Italia

I januar i år kom det 603 asylsøkere til Norge. Det er 50 prosent flere enn i januar i fjor.

I November i fjor kom de første 20 asylsøkerne som er godkjent av Norge til å delta i relokaliseringsprogrammet. Her venter de spent på flyplassen i Athen før de reiste via Sveits til Oslo og ankomstsenteret i Råde.

Januartallet er det høyeste på en enkelt måned siden desember 2015. Men bakgrunnen for at det er kommet så mange er at 363 asylsøkere er hentet fra Hellas og Italia i januar.

Uten disse ville antallet vært 240, noe som er på linje med ankomstene de siste tolv månedene, viser januartallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Norge hjelper Italia og Hellas

Norge har sagt ja til å ta imot 1500 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram i fjor og i år. Så langt er 619 asylsøkere relokalisert til Norge, rundt 400 er kommet fra Italia og over 200 fra Hellas.

Det betyr at Norge, som frivillig har valgt å delta i programmet, nærmer seg halvparten av sin forpliktelse.

Norge har den største asylnedgangen i Europa. – Skyr Norge etter innstrammingene.

Den greske migrasjonsministeren Yannis Mouzalas tar hand om en skadet gutt etter at afghanske migranter blokkerte inngangen til flyktningleiren Hellenikon, sør i Athen mandag denne uken. Flyktningen protesterte mot forholdene i leiren. Hellas oppgir at mer enn 60.000 flyktninger og migranter bor i ulike leire i landet etter at Europa stengte sine grenser for flyktninger i fjor.

– Liten vilje blant EU-landene

De fleste andre europeiske landene har ikke vært like flinke. For 18 måneder siden vedtok EU at 160.000 asylsøkere skulle flyttes fra Hellas og Italia til andre europeiske land.

Onsdag etterlyste EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans større vilje til å avlaste Hellas og Italia, som har vært under et voldsomt flyktningpress ved Schengens yttergrenser.

– Vi er fortsatt ikke på det nivået vi må være på, spesielt for å hjelpe dem som venter i Hellas, sier Timmermans.

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans krevde større innsats fra medlemslandene i Brussel onsdag.

– Alle må ta ansvar

Så langt er bare 11.966 relokalisert. Tallet kryper langsomt oppover, og i desember ble 1.926 personer relokalisert, flere enn noen gang før.

Men EU er fortsatt langt unna målet, som er å flytte minst 3.000 asylsøkere i måneden.

– Vi må alle ta vår del av ansvaret, sier han.

Tre land – Polen, Ungarn og Østerrike – har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker. Danmark og Storbritannia har valgt å stå helt utenfor ordningen.

Syrere og eritreere

Seks av ti av asylsøkerne som kom til Norge i januar er menn. 33 søkere har oppgitt at de er enslige mindreårige. Nesten 400 av dem som er kommet i januar er syrere og eritreere. Resten kommer fra 33 ulike land.  

UDI har behandlet nesten 1.800 asylsøknader i januar, og resultatet er at 1.100 har fått opphold. Ved utgangen av januar bodde det rundt 12.600 personer på norske asylmottak, godt under halvparten så mange som ved nyttår i fjor.

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/addbc89f-d389-34c4-bffc-9f224bd1632c