Stortinget kan ta omkamp om Heimevernet

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ha omkamp om antall soldater i Heimevernet. Han får langt på vei støtte fra Arbeiderpartiet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) presenterte fredag landmaktutredningen. Her sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, forsvarsstabens sjef Erik Gustavson, hærsjef Odin Johannessen og HV-sjef Tor Rune Raabye.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides (H) forslag om å droppe egne helikoptre for Hæren har ikke flertall på Stortinget, og det kan bli omkamp om antall HV-soldater.

Det er to av utfordringene for regjeringen når Stortinget skal ta fatt på langtidsplanen for Hæren og Heimevernet – landmaktproposisjonen – som ble lagt frem fredag.

– Det blir spennende å se hva som skjer i Stortinget. Vi har ikke inngått noen avtale som innebærer at vi er bundet når dette skal behandles, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

Ikke gift med antallet

Ap reddet regjeringen når samarbeidspartiene Venstre og KrF trakk seg fra forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret i forrige periode. Kuttet i antall HV-soldater til 38.000 var en viktig grunn til at Venstre og KrF sa takk for seg.

Nå understreker forlikspartner Ap at forliket gjelder Luftforsvaret og Sjøforsvaret – og ikke legger bindinger for behandlingen av landmaktutredningen. Tvert om åpner Huitfeldt for at Ap også er villig til å se på antall HV-soldater på nytt.

– Vi har ikke giftet oss med antallet, sier hun.

Ønsker 45.000

For Venstre, KrF, Senterpartiet og SV er saken klar. De ønsker omkamp om HV-kuttene.

– Venstre mener fortsatt at behovet er 45.000 soldater, sier nestleder Ola Elvestuen.

– KrF vil undersøke grunnlaget for å reversere reduksjonen i HV-styrkene, varsler KrF-leder Hareide.

– Vi ønsker en styrking, ikke en reduksjon, sier Sps forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete.

For Ap blir det et spørsmål om helheten:

– Vi prioriterte å øke budsjettene til HV i forsvarsforliket, sier Huitfeldt, og legger til:

– Antallet skal vi vurdere som en del av behandlingen av hele proposisjonen. Men godt utstyr er også viktig. Vi trenger ikke HV-soldater på papiret.

Helikopternederlag

I tillegg ser det ut til at regjeringen kan gå på et nederlag med forslaget om ikke å videreføre helikoptre for Hæren.

– Vi er uenig med forsvarsministeren og enig med forsvarssjefen om at Hæren trenger helikoptre. Og her er det et annet flertall på Stortinget enn det regjeringen legger til grunn, sier Huitfeldt.

Hun er også meget kritisk til at landmaktproposisjonen ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å holde dagens helikoptre på Bardufoss.

– Det var en del av avtalen i forsvarsforliket, fastslår hun.

  • Huitfeldt gikk hardt ut mot regjeringen i sommer også - les her

– Det er beklagelig at man ikke har funnet rom for nye transporthelikopter til Hæren, og at regjeringen ikke ser ut til å snu når det gjelder helikoptermiljøet på Bardufoss, sier Hareide.

– At Hæren ikke får egen helikopterstøtte, er svært kritisk, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Skyver frem i tid

Fra flere hold blir det også kritisert at innkjøp av nye stridsvogner blir skjøvet på til 2025.

– Det er svært langt frem i tid. Vi må sikre at landmakten har tilstrekkelig stridsvognkapasitet frem til det, sier Venstres Abid Raja.

Navarsete sier at Sp vil gå i dialog med «de som har sitt daglige virke» og finne ut hvilke konsekvenser det får når dagens stridsvogner skal vedlikeholdes – men ikke oppgraderes – frem til nye er på plass.

– Det er sterkt beklagelig at Høyre og Frp gjennomgående skyver Hæren og HV ut i tid, sier Huitfeldt.