Norge

Nokas-dømte Metkel Betew tilbake til forvaring

Metkel Betew fotografert sammen med David Toska under Nokas-rettssaken i 2005.

Nokas-dømte Metkel Betew må tilbake til forvaring etter brudd på vilkårene for løslatelse, slår Borgarting lagmannsrett fast.

  • NTB

– Betews gjentatte og massive brudd på vilkåret for prøveløslatelse gir klare indikasjoner på risiko for nye straffbare handlinger. Hensynet til hans personlige forhold, som oppregnet av forsvareren, må vike for samfunnets behov for beskyttelse mot kriminalitet, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse.

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004. Han ble prøveløslatt i 2014 etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen. Etter ti måneder i frihet ble han i august 2015 igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.

I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte. Dette vilkåret er brutt, mener påtalemyndigheten. Det er dokumentert at Betew hadde utstrakt kontakt med de andre Nokas-dømte David Toska, Thomas Thendrup og Alf Henrik Christensen. I tillegg pleide han kontakt med over 30 andre kriminelle i løpet av de ti månedene han var løslatt fra fengsel.

-Det er ingen tvil om at Betew har visst hvem han har møtt, og han har hatt kunnskap om at personene er kriminelt belastet. Det har ikke vært tilfeldige møter. Betew har også møtt NOKAS-dømte som er uttrykkelig nevnt i vilkåret, står det i lagmannsrettens dom.

Opprinnelig var lengstetiden på Betews forvaringsstraff satt til 28. desember 2019.

Saken oppdateres.

Les også

  1. NOKAS-dømte Betew lovte å starte et nytt liv. Dommerne stolte på ham. Han hadde likevel ulovlig kontakt med kriminelle.

  2. Nokas-raner og Bandidos-profil tiltalt for drapsplanlegging

  3. Retten skal igjen vurdere Betew-forvaring