Norge

Regjeringen snur – betaler likevel feriepenger til soldater tilbake til 2005

Det måtte tap i tre rettsinstanser til og et flertall mot på Stortinget. Nå har regjeringen ombestemt seg og vil likevel betale feriepenger til HV-soldater tilbake til 2005.

Innsatsstyrke Osprey (Agder og Rogaland) fra HV-08 holder kurs i militære operasjoner i urbane omgivelser i februar 2020. Heimevernets innsatsstyrker ble opprettet i 2005 for å holde en høyere beredskap enn vanlige HV-soldater. Alle innsatsstyrkene har navn etter aksjoner som ble satt i verk under annen verdenskrig.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Onsdag kunne Aftenposten fortelle at Frp på Stortinget hadde bestemt seg for å støtte et forslag fra Rødt og Ap om å utbetale feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker tilbake til 2005.

Forsvarsdepartementet har strittet imot å betale feriepenger til soldatene i innsatsstyrkene. I motsetning til vanlige HV-soldater forplikter de seg til å stille til øvelser opptil 30 dager i året.

Men departementet har tapt i tre rettsinstanser. Da tapet i Høyesterett var et faktum, begynte utbetalingen til soldatene. Likevel bestemte departementet seg for kun å utbetale feriepenger tilbake til 2016.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forklarte dette med en foreldelsesfrist alle i staten må forholde seg til.

Opposisjonen på Stortinget nektet å akseptere løsningen. Med Rødt og Ap i spissen gikk den inn for å utbetale feriepenger tilbake til da innsatsstyrkene ble opprettet, i 2005.

Nå snur Bakke-Jensen og regjeringen.

Bakke-Jensen: Glad for å kunne rydde opp

– Jeg er glad for at vi endelig har fått ryddet opp i et regelverk som gjennom flere år er blitt praktisert feil. Vi har besluttet å betale feriepenger helt tilbake til 2005, uttaler forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding fredag ettermiddag.

«Etter en konkret helhelhetsvurdering vil staten frafalle foreldelsesinnsigelsene. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på at forvaltningen av Heimevernets innsatsstyrker og områdesjefer i lang tid har vært i strid med ferieloven, og behovet for å sikre motivasjon til frivillig tjeneste», heter det i pressemeldingen.

Og videre:

«Forsvarsdepartementet vil gi Forsvaret i oppdrag å utbetale feriepenger tilbake til 2005 til innsatsstyrkene og områdesjefene.»

– Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Her har det blitt gjort feil, og det rydder vi nå opp i, sier Bakke-Jensen.

Tapte i syv instanser

Regjeringsadvokaten har ført saken for departementet. Advokatfirmaet Arntzen de Besche har assistert HV-soldaten Lars Bugge Aarset, som har ført saken på vegne av HV-soldatene.

I tillegg til at Arbeidstilsynet, Stortingets Ombudsmann for Forsvaret og Arbeids- og administrasjonsdepartementet har vurdert saken, er den behandlet i Trondheim forliksråd, i Sør-Trøndelag tingrett, i Frostating lagmannsrett og i Høyesterett.

Samtlige avgjørelser har gått i favør HV-soldatene.

Sitter igjen med saksomkostninger for 800.000

Til tross for å ha vunnet frem i tre rettinstanser sitter Lars Bugge Aarset, tillitsvalgt Aleksander Gudmundseth og deres advokat igjen med saksomkostninger for 800.000 kroner. Dette skyldes forberedelser foran behandlingen i Høyesterett. Landets øverste domstol valgte å stadfeste dommen i lagmannsretten ved å avvise saken.

– Dette kommer i tillegg til arbeid jeg har gjort for å kjempe for min sak, sier Aarset.

Han ber Bakke-Jensen vurdere også denne siden av saken.

Les også

  1. Det er historieløst å selge Den gamle krigsskole på det åpne marked

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Heimevernet