I 2020 er vi alle oljemillionærer

Hver og en av oss er på god vei til å bli oljemillionærer på papiret gjennom Oljefondet. I 2020 vil politikerne bruke hele 82.000 olje- kroner pr. norsk familie i statsbudsjettet.

Klikk på bildet for større versjon.<br/> Grafikk: Linn Sætervoll

Oljefondet nærmer seg en ny milepæl: Det vil passere 3000 milliarder kroner i løpet av høsten eller på nyåret.

I går sto det circa 2910 milliarder kroner i fondet. Det er rundt 590.000 kroner pr. hode i Norge, og da er både liten og stor talt med.

— Det er jo en slags drøm. Fondets størrelse overstiger nok de flestes forventninger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fondet er verdens nest største i sitt slag. Bare det arabiske emiratet Abu Dhabi har spart opp mer, og også der er formuen bygget på olje.

Ap-politikeren Sigbjørn Johnsen har vært med fra starten:

  • Johnsen møtte første gang på Stortinget i februar 1974, tre dager etter at stortingsmeldingen om perspektivene for Olje-Norge var lagt frem.
  • Han var nestleder i Stortingets finanskomité da den i 1990 behandlet forslaget om å opprette Oljefondet.
  • Han var finansminister da det første innskuddet, knappe 2 milliarder kroner, ble gjort i fondet i mai 1996.
  • Og nå er jeg her igjen. Det er litt rart, sier Johnsen.

- Hvordan ville det ha vært å være finansminister uten Oljefondet?

— Det ville gått bra. Jeg har prøvd det også, jeg. Men det er klart at norsk økonomi ville sett annerledes ut. Det har gitt oss tilleggsmuligheter og en raskere utbygging av velferden.

Tar en dobbel

Gitt en lang liste med forutsetninger, så spår Finansdepartementet at fondet dobler seg i løpet av ti år.

Da vil fondet i 2020 runde 6000 milliarder kroner. Med Statistisk sentralbyrås anslag for antall innbyggere i 2020, betyr det at hver nordmann vil ha 1,120 millioner kroner i fondet.

Med andre ord: Hver og en av oss blir trolig oljemillionær i 2020, med god margin.

1 krone i 2020 er riktignok ikke like mye verd som 1 krone i 2010. Hvis man forventer 2 prosent årlig internasjonal prisvekst, glipper tittelen som oljemillionær: I faste 2010-kroner blir oljeformuen 920.000 kroner på hver av oss i 2020.

Men Johnsen vil ikke dele ut formuen, så spørsmålet er hypotetisk.

- Det er en dårlig idé. Fondet tilhører både dagens og fremtidens generasjoner, sier han.

Mange stiller spørsmål om hva Norge skal leve av etter oljen. En del av svaret er klart allerede: oljepenger.

Stortinget har bundet seg selv til masten og sluttet seg til en regel om at bare 4 prosent av fondet skal brukes på statsbudsjettet hvert år i normale økonomiske tider.

Å bruke penger etter regelen betyr at bare den antatte reelle avkastningen vil bli brukt.

Da holder fondets reelle størrelse seg uendret til evig tid, selv uten tilførsel av ferske oljekroner.

4 prosent av 3000 milliarder er 120 milliarder kroner. Sannsynlige samlede utgifter på statsbudsjettet for 2011 blir rundt 900 milliarder kroner, eksklusive utgifter til oljevirksomhet. Det betyr det at omtrent hver åttende krone på statsbudsjettet vil komme fra Oljefondet.

Og denne avkastningen fra Oljefondet er nok til å dekke ett års utgifter til alderspensjoner.

Ikke til hjemmebruk

Fordelt likt på alle og enhver i Norge, betyr det at staten på våre vegne bruker rundt 24.000 oljekroner hvert år de nærmeste årene. Dette stiger til rundt 37.000 kroner i 2020 (regnet i 2010-kroner).

Heller ikke den årlige avkastningen vil Johnsen dele ut til hver enkelt, slik det gjøres med et tilsvarende fond i den amerikanske delstaten Alaska.

- Dette brukes jo til å finansiere blant annet barnehager og eldreomsorg. Dermed får folk flest en andel av pengene. Formuen tilhører det norske folk, og det er bred enighet om at det er fellesskapets politiske organer som skal disponere den, sier Johnsen.

Yngve Slyngstad, oljefondets toppsjef, ønsket ikke å snakke med Aftenposten i forbindelse med denne artikkelen.