Ikke så voldsutsatt likevel?

Rapport i 2007: Fire av ti homofile gutter utsettes for mer grov vold enn heterofile Forskere i 2009: Det stemmer ikke.

Det var Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) som bestilte NOVA-undersøkelsen og kjørte «Hat vold»-kampanjen i 2007. Leder Karen Pinholt har fremdeles kampanjeplakatene fra den gangen. Hun er glad det ser ut til å stå bedre til enn man trodde for to år siden.

For to år siden kom overraskende tall om unge homofile: En rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) konkluderte med at hele fire av ti homofile gutter utsettes for grov vold.

Forskeren som sto bak rapporten er Bera Ulstein Moseng, og oppdragsgiver for rapporten var Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

Samtidig som 2007-funnene ga store avisoverskrifter, lanserte LLH i samarbeid med politiet kampanjen «Hat vold». Plakater med bilde av en forslått, ung gutt hang på busser og T-baner under tittelen «Noen får seg en på trynet fordi de er den de er».

Ikke mer utsatt

Nå hevder forskere ved samme institutt at rapporten fra 2007 har metodiske svakheter, og at bildet faktisk er stikk motsatt: Homofile gutter er ikke mer utsatt for grov vold enn heterofile.

Det kommer frem i fagbladet Sosiolognytt der forskerne, som er fra NOVA og Folkehelseinstituttet, legger frem sine funn fra sin egen ungdomsundersøkelse om vold og overgrep.

Samtidig kritiserer de forskningen fra 2007 for å ha hatt metodiske svakheter.

To av spørsmålene undersøkelsen fra 2007 baserte seg på, var: «Jeg har fått sår eller skader uten at jeg trengte legebehandling» og «jeg har blitt skadet så sterkt at det krevde legebehandling».

–Ingen av disse spørsmålene skiller mellom skader som følge av vold og andre typer skader, for eksempel idrettsskader og hjemmeulykker, sier NOVA-forsker Kari Stefansen, som er én av forfatterne bak den nye artikkelen. Hun mener koblingen mellom disse spørsmålene og seksuell orientering er beheftet med så mye støy at resultatene fra 2007 kanskje bør avvises som irrelevante.

Må nyanseres

Stefansen mener det er viktig å nyansere det inntrykket som hun tror kan ha befestet seg i 2007.

–Mange tror nå at det er slik at unge med homofil og lesbisk identitet i ekstrem grad er utsatt for grov vold. Det er viktig å diskutere hvor gyldig dette bildet er siden så høye tall kan føre til unødig bekymring blant ungdom i denne gruppen, sier hun.

Ifølge artikkelen ser det ut til at unge homofile er mer utsatt for ulike typer mobbing og trakassering enn heterofil ungdom, men ikke så mye som 2007-rapporten konkluderte med.

–I vår artikkel har vi brukt et annet datasett med litt eldre ungdom, og i det materialet er det mindre tull og tøys i svarene. I tillegg har vi stilt spørsmål om grov vold på en mer presis måte, og dette er hovedårsaken til at vi kommer frem til helt forskjellige resultater, sier Stefansen.

Kan ikke sammenlignes

Bera Ulstein Moseng er ikke lenger ansatt ved NOVA, men i Helseutvalget for bedre homohelse. Hun hevder det ikke er mulig å sammenligne hennes forskning med det NOVA-forskerne nå kommer med, fordi de tar utgangspunkt i forskjellig datagrunnlag og måleinstrumenter.

–Jeg brukte tall fra ungdom i alderen 13–16 år i Oslo. Den andre undersøkelsen har brukt landstall for eldre ungdom. Man vet at det er de yngste ungdommene som er mest utsatt, og at homofile i byene utsettes for mer vold enn de på landsbygda.

Moseng mener også det er for tidlig å være bastant med konklusjoner om vold mot homofile, fordi forskningen på homofiles levekår befinner seg i startgropen. Hun viser imidlertid til at hun i andre nordiske og europeiske levekårsundersøkelser finner nesten identiske resultater som sine egne.

–Målemetodene i disse undersøkelsene er enda sikrere, og de kommer til samme resultat som jeg gjorde, så jeg føler jeg står på trygg grunn., sier hun Moseng understreker at hennes rapport er kvalitetssikret i NOVA og at ledelsen går god for den.

Er kvalitetssikret

Direktør i NOVA, Magnus Rindal, sier at Mosengs rapport fra 2007 er underlagt ekstra kvalitetssikring.

–Konklusjonen til dem som gikk gjennom rapporten, er at de sosialpolitiske realitetene er de samme når man korrigerer for feilkilder. Altså at homofil og lesbisk ungdom er mer utsatt for vold. Men når man ekskluderer en del svar, kan man selvsagt komme til et litt annet tall, sier NOVA-direktøren.

–Samfunnsforskning er ingen eksakt vitenskap, og det vil alltid være uenighet blant forskere.

LLH:Fint at bildet nyanseres

Det er ikke problematisk at resultatene spriker, mener leder Karen Pinholt i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.

–Jeg er veldig fornøyd med at flere forskere er interessert i temaet, sier Pinholt.

–Vi ønsker oss alltid mer forskning på homofile og lesbiskes vilkår, og dessuten er det bra at forskningen blir grundig gjennomgått. Det kan den bare bli mer presis av.

Pinholt er fornøyd med at det med den nye rapporten ser ut til at det ikke står så ille til som det ble gitt inntrykk av ved den første studien.

–Det er fint at bildet nyanseres. Det er viktig for LLH at situasjonen for lesbiske og homofile ikke svartmales. Å få et bilde av at det står veldig ille til, kan i seg selv være vanskelig og skade mange, mener hun. Pinholt understreker imidlertid at hun ikke tar stilling til hvilke av de to forskningsrapportene hun mener er den mest sannferdige.

–Resultater vil variere. Men vi er ikke i tvil om at det faktisk forekommer grov vold mot homofile. Det vi jobber med nå er hvordan vi kan få dem som opplever det til å anmelde volden, sier LLH-lederen.