Norge

Over to millioner hører ikke flyalarmen. Snart kan du få varselet på mobilen.

I dag testes flyalarmen. Tre ul fra sirenene, med ett minutts mellomrom. «Viktig melding, søk informasjon». Men i 222 av landets kommuner er det ingen som kan høre dem.

En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.
  • Jørgen Arnor G. Lom
    Jørgen Arnor G. Lom
    Redaksjonell utvikler

Minst 2,2 millioner mennesker bor nemlig for langt borte fra nærmeste sirene – eller tyfon, som de egentlig heter – til å kunne høre den. Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort. I 62 prosent av landets kommuner, bor alle utenfor hørevidde.

Sivilforsvaret regner med at tyfonene har en rekkevidde på 500 til 750 meter i flatt og åpent landskap. Det har vi som kjent lite av i Norge, og antallet som ikke hører flyalarmen ligger derfor trolig enda høyere enn to millioner.

I tillegg har 14,5 prosent av oss en betydelig hørselshemming, ifølge interesseorganisasjonen HLF. Det gjør at Norges Døveforbund er bekymret over situasjonen.

– Det er ingen døve som hører denne varslingen som er basert på lyd. Ei heller kan døve høre hva de sier på radioen, sier rådgiver Elisabeth Frantzen Holte.

– Eldre døve som bor alene, døve innvandrere og de som kanskje ikke er stødig på teknologifronten får heller ikke med seg informasjon som eventuelt deles i ettertid gjennom for eksempel nettaviser, sier hun.

222 stille kommuner

Aftenpostens beregning viser at det i 222 av landets kommuner ikke er noen som bor nær nok en tyfon til å kunne høre den.

Plassert under den kalde krigen

Tyfonene ble satt opp under den kalde krigen. De ble plassert i byer og tettsteder og i nærheten av viktige fabrikker.

Kommuner med større risiko for flyangrep i krig ble pålagt å bygge flere tilfluktsrom enn andre kommuner. Flere tilfluktsrom ga flere tyfoner.

– Varslingsanleggene var først og fremst utplassert for å varsle befolkningen om å gå i tilfluktsrom ved flyangrep, forklarer avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sigurd Heier.

Nå er imidlertid både trusselbildet og bosetningsmønsteret annerledes. Likevel står tyfonene fremdeles der de «alltid» har gjort.

Digital flyalarm er på vei

Derfor anbefalte DSB for to år siden at det skulle etableres et nytt system for å varsle over mobilnettet, fremfor å utvide dagens tyfonanlegg.

I fjor ble dette videre utredet av justisdepartementet, og kostnader og tekniske aspekter er nå kartlagt av DSB.

– Det vil også gi muligheter til å nå langt flere, ettersom det ikke kun baserer seg på et lydsignal, sier Heier.

Mobilvarslingen vil kunne varsle alle som oppholder seg innenfor et bestemt område, ikke bare dem som bor der. I tillegg kan man varsle raskere i en nødssituasjon.

– Med tyfonvarslingen får man kun et varsel, og må søke informasjon andre steder. Med mobilvarsling kan vi varsle og informere samtidig, og dermed nå raskere ut, forklarer han.

Mobilvarslingen vil imidlertid ikke erstatte de gamle tyfonene, men vil være et supplement, ifølge Heier.

– Tyfonene skal varsle befolkningen om at de må søke informasjon. Dette er spesielt viktig om natten, fordi da vil mange ikke registrere at det kommer en melding på mobilen og heller ikke følge med i mediene. Tyfonene er robuste og pålitelige, forteller han.

Hvor er din nærmeste tyfon?

I kartet nedenfor kan du se hvor alle landets 1274 tyfoner står utplassert. Zoom ut for å se hele Norge.

  

Les mer om

  1. Beredskap
  2. Samfunnssikkerhet
  3. Teknologi
  4. Varsling