Norge

Forsvarsministeren lover betydelig større forsvarsbudsjett

Betydelig større forsvarsbudsjett. Færre militære baser. Mer til operative avdelinger. Det lover forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide om bord i norsk stridsvogn.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tirsdag kveld la Forsvarsdepartementet ut en pressemelding der de lover at Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret vil bli lagt frem fredag 17. juni.

 • Mindre enn en tredel av årets forsvarsbudsjett på over 49 milliarder kroner går til avdelinger som trenes og skal rykke ut om noe skjer, skrev Aftenposten mandag.

**Danmark og Finland bruker hver halvparten så mye på forsvar som Norge, men har flere avdelinger tilgjengelig som kan rykke ut**.

Stortinget får behandlet saken først til høsten

Ine Eriksen Søreide etter tandemhopp i fallskjerm.

Det gir Stortinget svært lite tid til å se på forslaget før sommeren. Men det vil bli noe tid før statsbudsjettet for 2017 skal legges frem, vanligvis i oktober.

Vil også endre Forsvarets operative enheter

I pressemeldingen skriver Søreide:

«Regjeringen vil legge frem en plan som styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur.

Dette vil bidra til at en større del av ressursene brukes på operativ virksomhet og den delen av støttevirksomheten som er nødvendig for å kunne drive effektive militære operasjoner, sier forsvarsministeren.»

Hun skriver også:

«Forsvaret har vært i omfattende og nødvendig endring de siste to tiår. Samtidig er det fortsatt stort behov for reform og endring, gitt det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet og behovet for å skape en helt nødvendig balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.»

 • Vi kan ikke fortsette med det Forsvaret vi har i dag, uttalte forsvarsministeren i fjor vår.

I likhet med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen erkjente hun at glansbildet som lenge var presentert av Forsvaret var feil.

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Finland
 3. Danmark
 4. Regjeringen
 5. Forsvarsdepartementet