Forsvarsministeren lover betydelig større forsvarsbudsjett

Betydelig større forsvarsbudsjett. Færre militære baser. Mer til operative avdelinger. Det lover forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide om bord i norsk stridsvogn.

Tirsdag kveld la Forsvarsdepartementet ut en pressemelding der de lover at Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret vil bli lagt frem fredag 17. juni.

  • Mindre enn en tredel av årets forsvarsbudsjett på over 49 milliarder kroner går til avdelinger som trenes og skal rykke ut om noe skjer, skrev Aftenposten mandag.

**Danmark og Finland bruker hver halvparten så mye på forsvar som Norge, men har flere avdelinger tilgjengelig som kan rykke ut**.

Stortinget får behandlet saken først til høsten

Ine Eriksen Søreide etter tandemhopp i fallskjerm.

Det gir Stortinget svært lite tid til å se på forslaget før sommeren. Men det vil bli noe tid før statsbudsjettet for 2017 skal legges frem, vanligvis i oktober.

Vil også endre Forsvarets operative enheter

I pressemeldingen skriver Søreide:

«Regjeringen vil legge frem en plan som styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur.

Dette vil bidra til at en større del av ressursene brukes på operativ virksomhet og den delen av støttevirksomheten som er nødvendig for å kunne drive effektive militære operasjoner, sier forsvarsministeren.»

Hun skriver også:

«Forsvaret har vært i omfattende og nødvendig endring de siste to tiår. Samtidig er det fortsatt stort behov for reform og endring, gitt det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet og behovet for å skape en helt nødvendig balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.»

  • Vi kan ikke fortsette med det Forsvaret vi har i dag, uttalte forsvarsministeren i fjor vår.

I likhet med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen erkjente hun at glansbildet som lenge var presentert av Forsvaret var feil.