Norge

Forsvarsministeren lover betydelig større forsvarsbudsjett

Betydelig større forsvarsbudsjett. Færre militære baser. Mer til operative avdelinger. Det lover forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide om bord i norsk stridsvogn. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvarets mediesenter

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tirsdag kveld la Forsvarsdepartementet ut en pressemelding der de lover at Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret vil bli lagt frem fredag 17. juni.

 • Mindre enn en tredel av årets forsvarsbudsjett på over 49 milliarder kroner går til avdelinger som trenes og skal rykke ut om noe skjer, skrev Aftenposten mandag.

**Danmark og Finland bruker hver halvparten så mye på forsvar som Norge, men har flere avdelinger tilgjengelig som kan rykke ut**.

Stortinget får behandlet saken først til høsten

Ine Eriksen Søreide etter tandemhopp i fallskjerm. Foto: Anette Ask, Forsvaret

Det gir Stortinget svært lite tid til å se på forslaget før sommeren. Men det vil bli noe tid før statsbudsjettet for 2017 skal legges frem, vanligvis i oktober.

Vil også endre Forsvarets operative enheter

I pressemeldingen skriver Søreide:

«Regjeringen vil legge frem en plan som styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur.

Dette vil bidra til at en større del av ressursene brukes på operativ virksomhet og den delen av støttevirksomheten som er nødvendig for å kunne drive effektive militære operasjoner, sier forsvarsministeren.»

Hun skriver også:

«Forsvaret har vært i omfattende og nødvendig endring de siste to tiår. Samtidig er det fortsatt stort behov for reform og endring, gitt det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet og behovet for å skape en helt nødvendig balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser.»

 • Vi kan ikke fortsette med det Forsvaret vi har i dag, uttalte forsvarsministeren i fjor vår.

I likhet med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen erkjente hun at glansbildet som lenge var presentert av Forsvaret var feil.

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Finland
 3. Danmark
 4. Regjeringen
 5. Forsvarsdepartementet

Relevante artikler

 1. NORGE

  I dag legger Regjeringen frem Forsvarets langtidsplan

 2. NORGE

  Forsvarssjefen om Regjeringens langtidsplan: Bra, men de tar større risiko enn jeg ønsket

 3. NORGE

  VG: Forsvaret får nye ubåter og overvåkingsfly

 4. POLITIKK

  Forsvarsbudsjettet øker. Det gjør også striden om Forsvarets kampkraft.

 5. DEBATT

  Nøkterne investeringer kan gi Forsvaret gevinst | Sverre Kvalvik

 6. KOMMENTAR

  Ny uvisshet om Hæren | Per Anders Madsen