Norge kan få 900.000 færre doser enn forventet de neste tre månedene

Pfizer kommer de neste tre månedene trolig til å levere cirka 900.000 færre doser enn det Norge har regnet med.

Norge ligger an til å få betydelig færre vaksinedoser de tre neste månedene enn det FHI har regnet med.

Vaksineleveransene fra farmasigiganten Pfizer kan de neste tre månedene bli mye lavere enn det både EU og Norge har regnet med.

– EU skal få 210 millioner doser i tredje kvartal fra Pfizer, skriver den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström i en SMS til Aftenposten.

Norge skal få 2,615 millioner av disse vaksinene, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Hvis vi ser på Folkehelseinstituttets vaksinekalender, så står det at de har regnet med 1,2 millioner Pfizer-doser i juli, 1,2 millioner doser i august og 1,14 millioner doser i september. Dette blir 3,54 millioner til sammen i tredje kvartal.

Differensen blir 925.000 doser.

Helseminister Bent Høie sa imidlertid på en pressekonferanse mandag at Pfizer i de tre månedene vil levere cirka 900.000 færre doser enn det norske myndigheter hadde regnet med.

400.000 færre doser i juli

Det første tegnet til at det ikke kom til å gå slik FHI hadde regnet med, fikk vi torsdag, da VG meldte at Norge kom til å få 400.000 færre doser enn forventet i juli. Leveransene kom til å gå ned fra 1,2 millioner til cirka 800.000.

Mandag bekreftet helseministeren at Norge ville få færre doser enn forventet også i august og september.

Han sa også at FHI har regnet på hvilke konsekvenser dette får for vaksineprogrammet. Løsningen man har landet på, er at intervallet mellom første og andre vaksinedose er blitt utvidet fra 9 til 12 uker. FHI åpner også for at noen som har fått Pfizer som første dose, kan få Moderna-dosen som andre vaksinedose.

Ifølge FHIs beregninger kan konsekvensen bli at noen kan få den første vaksinedose én uke senere enn først beregnet. Å gjennomføre hele vaksineprogrammet kan ta to uker lengre tid enn man først trodde.

Det betyr at man kan komme helt mot slutten av september før alle voksne har fått tilbud om to doser med vaksine.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström.

EU får 100 millioner Moderna-doser

Bergström sier EU også skal få 100 millioner doser med Moderna-vaksinen i 3. kvartal. Moderna-vaksinen er den andre mRNA-vaksinen som Norge bruker.

Helseministeren sa mandag at Norge vil få en økning i leveransene av doser fra Moderna i juli og august.

– Dette vil til en viss grad kompensere for de reduserte leveransene fra Pfizer/Biontech, sa Høie.

Det er imidlertid ikke snakk om mange flere Moderna-dosene Norge vil få i tredje kvartal, om noen. FHIs scenarioer tar utgangspunkt i at Norge vil få 1,46 millioner Moderna-doser i de tre månedene. Nå sier Helsedepartementet at Norge vil få «omtrent 1,5 millioner doser».

– Hoveddelen av disse leveransene var ventet å komme i september, men nå ser det ut til at deler av leveransene kan bli fremskyndet noe, slik at vi får større leveranser i juli og august. Det er viktig med tanke på å kunne gi tilbud til alle over 18 år så raskt som mulig, sier statssekretær Erlend Svardal Bøe i Helse- og omsorgsdepartementet.

Forventet EU og Norge for mye i juli?

De presise tallene for leveranser til Norge hver uke blir planlagt om lag en måned frem i tid. Derfor ble det nå i juni tydelig at Pfizers leveringstall for begynnelsen av juli blir lavere enn forventet.

Aftenposten får opplyst at det reduserte antallet leveranser ikke skyldes en feil ved en av Pfizers fabrikker. Det skal i stedet dreie seg om at EU, og Norge, har forventet mer enn det Pfizer er i stand til å levere.

– Vi hadde håpet å få mer i juli og mindre i september. Men nå får vi det jevnt fordel over de tre månedene, skriver Bergström i en SMS til Aftenposten.

Pfizer leverte mer i en periode i 2. kvartal, men den akselerasjonen opphører 30. juni, ifølge Bergström.

– Helt etter planen, skriver Bergström.

Han gir ingen forklaring på hvorfor det samlede antallet doser for 3. kvartal blir lavere enn det norske myndigheter hadde regnet med.

Han sier imidlertid at Sverige hadde regnet med 4,98 millioner doser, og at det er det Sverige vil få. Spørsmålet er dermed om Norge har forregnet seg.

Helseminister Bent Høie må igjen komme med dårlige vaksinenyheter.

Høie: – Ikke avtalebrudd fra Pfizers side

Helseminister Bent Høie gjorde det mandag helt klart at de ikke anser det som har skjedd nå som et avtalebrudd fra Pfizers side.

– Vi regnet med at med den økte produksjonskapasiteten som Pfizer har fått, så ville de være i stand til å levere like mye ukentlig i tredje kvartal som de har gjort i 2. kvartal, forklarte Høie. – Nå har vi fått informasjon om at de vil prioritere andre markeder. Dette er ikke et avtalebrudd fra Pfizers side, men vi håper at vi i samarbeid med EU skal få Pfizer til å levere noen flere doser i 3. kvartal.

Pfizer forserte sine leveranser mot slutten av 2. kvartal.

– Norske helsemyndigheter regnet med at Pfizer ville fortsette med forserte leveranser også i tredje kvartal, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Var dere for optimistiske?

– Vi får våre tall fra Helsedepartementet. Det er de som forhandler med leverandørene gjennom EU-nettverket, sier Bukholm.

– Vi leverer som avtalt

Mens Pfizer leverte flere doser enn normalt frem mot juni, så ser det ut til at de nå vender mer tilbake til «normalen».

– Vi ser at de estimerte leveringene i begynnelsen av juli nå vil bli lavere enn i juni, dette gjelder også flere andre land i Europa. En av grunnene til dette er også at vi leverer mange ekstra vaksinedoser nå i inn mot sommerferien, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge.

Pfizer sier de vil leve opp til avtalene de har med EU.

– Frem til juni har vi levert mer enn avtalt med EU. For tredje kvartal, altså månedene juli, august og september, regner vi også med å levere i henhold til avtalen med EU. Vi antar at leveransene til EU og Norge vil øke noe utover i tredje kvartal, sier Henriksen.