Norge

Vil gi heroin til tunge misbrukere

Flertallet i det regjeringsoppnevnt Stoltenberg-utvalget åpner for et forsøksprosjekt med heroinbehandling av tunge rusmisbrukere.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mottok Stoltenberg-utvalgets anbefalinger av Thorvald Stoltenberg onsdag ettermiddag.
 • Vibeke Buan
 • Mari Torsdotter Hauge
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag la Stoltenberg-utvalget med Thorvald Stoltenberg i spissen frem en rapport med forslag til hvordan hjelpetilbud til narkotikaavhengige kan bli bedre.

Det mest kontroversielle utvalget foreslår, er å gi heroin til tungt narkomane.

Dette er svært omstridt faglig og politisk. Både innad i regjeringen og blant opposisjonspartiene er det uenighet om dette er et riktig tiltak.

Et flertall på fem medlemmer i Stoltenberg-utvalget stemte for å starte et slikt forsøksprosjekt. Fire stemte mot.

– Flertallet mener det er riktig å åpne for forsøksprosjektet, men med strenge inntakskriterier. Mindretallet mente eksisterende tilbud må styrkes, sa Stoltenberg.

Les hele rus-rapporten fra Stoltenberg-utvalget her (ekstern lenke)

Forslagene

Andre tiltak Stoltenberg-utvalget foreslår, er følgende:

 • En egen koordinator for hver rusmisbruker (også kalt los). Koordinatoren skal hjelpe vedkommende med problemer han eller hun møter på i prosessen med å bli rusfri, og passe på at rusmisbrukeren får den hjelpen han eller hun har krav på.
 • Opprette statlige mottakssentre (MO-sentre) over hele landet, der all ekspertise for å få brukere i gang med behandling er samlet
 • Utvide sprøyteromsordningen.
 • Trekke pårørende inn på mottakssentrene.
 • Sløyfe egenandel for narkomane.
  Til sammen 22 konkrete tiltak står på listen som utvalget nå har levert til regjeringen. Forslaget om å dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne var det eneste punktet der utvalget var delt.

— Regjeringen ikke konkludert om heroin

Spørsmålet er om regjeringen vil kunne vedta forslaget om gratis heroin. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har uttalt at hun ikke vil være ministeren som gjør det.

— At utvalget er delt på på dette punktet, viser at det er et krevende spørsmål. Jeg håper hele rapporten vil følges av en åpen og fordomsfri debatt, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på pressekonferansen.

- Jeg vil understreke at her har ikke regjeringen konkludert, og det har heller ikke jeg, sier helseministeren.

— Uavhengig av konklusjonen på dette spørsmålet er det behov for en forsterket innsats overfor personer med rusmiddelproblemer, sa ministeren.

Overbevist etter tur til Sveits

— Jeg har møtt rusavhengige andre steder i Europa som jevnlig får heroin. De har fått normale liv, er tilbake i jobb og hos sine familier. I dag er det syv land som gir ut heroin til avhengige. Jeg tar ikke for gitt at prøveprosjektet blir en suksess, men det blir galt å la være å prøve, sa Thorvald Stoltenberg da han fikk spørsmål på pressekonferansen om hvorfor det er viktig med gratis heroin.

Også tidligere statsråd Åslaug Haga tilhørte flertallet på fem personer i utvalget som gikk inn for gratis heroin.

Jeg var skeptisk til dette helt til vi var på studietur til Sveits for å se hvordan de gjør det der. Behandling med heroin treffer en gruppe som får god hjelp, og vi har sett at enkelte har blitt rusfrie etter heroinbehandling, sier Haga til Aftenposten.no.

– Store forskjeller

Utvalget retter i sin rapport sterk kritikk mot dagens tilbud til narkomane. Blant annet er det for dårlig psykiatrisk oppfølging og for dårlig samarbeid på tvers av fagmiljøene, heter det i rapporten.

Ifølge utvalgslederen er det i dag stor forskjell fra kommune til kommune når det gjelder hvilken hjelp rusmisbrukere får.

– Vi har reist rundt i Norge og snakket med folk og sett på institusjoner. Vi har vært i syv andre land og studert forholdene der. Da har vi sett at noe av det som det spørres etter, er rask behandling, tempo, og en tydelig ansvarskjede. Derfor har vi foreslått at staten tar ansvar for mottak, behandling og oppfølging, sier Stoltenberg.

– Ligger etter

Han mener rusproblemer har blitt undervurdert i det norske samfunnet.

– Forskere sloss ikke om å bli forskere på dette området, og legene sloss ikke om dette fagområdet. Det er noen få som jobber med det, og de gjøre en strålende jobb. Men vi ligger etter på mange områder når det gjelder rusbehandling, sier Stoltenberg.

Etter at rus-rapporten fra Stoltenberg-utvalget i dag ble overrakt helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen, skal den nå sendes ut på høring til alle berørte parter over sommeren.

Les også

 1. Gi dem heroin!

 2. – Leger skal få gi heroin