Dømt til ni års fengsel for Munch-ranet

Aktoratet synes dommerne var for snille, forsvarerne synes de var for strenge. Ordet "anke" svirret i luften i Borgarting lagmannsrett i dag.

Advokaten Johnny Veum (t.v.) og Petar Sekulic er forsvarere for en av de tre som er dømt for Munch-ranet.

De tre som ble

Les også

Tre av seks funnet skyldige

i ranet av Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» 22. august 2004, fikk i dag dommen i Borgarting lagmannsrett.

Stian Skjold, som påtalemyndigheten mener var en av to ranere som var inne i Munc-museet ransdagen, ble dømt til fem og et halvt års fengsel.Petter Tharaldsen, som skal ha kjørt fluktbilen, fikk ni og et halvt års fengsel, som er en fellesstraff med dom for

Les også

Brutale ranere tatt etter skuddveksling

Den antatte organisatoren av ranet, Bjørn Hoen, ble dømt til ni års fengsel.Tharaldsen og Hoen ble dømt for å ha vært med i en organisert kriminell gruppe.

Vurderer anke

— Et betydelig avvik fra det vi ba om, konkluderte aktor, statsadvokat Elisabeth Ramstad til Aftenposten.no.

— Vi vil nå vurdere å anke, sa hun.

Vurderingen fra aktoratet var like enstemmig som dommen.

— Vi registrerer et avvik i forhold til hva vi ba om i forhold til straffeutmålingen, men kjenner oss igjen i mange av premissene retten legger til grunn, sa Ramstads kollega, statsadvokat Morten Hojem Ervik.

Les også

Krever 12 års fengsel i Munch-saken

var 12 års fengsel for Hoen, 10 år for Tharaldsen og 7 år for Skjold .

— Streng dom

Alle de tre dømte tok betenkningstid etter at de fikk dommen opplest.

Etter ansiktsuttrykkene å dømme var de ikke veldig skuffet.

— En streng dom, konkluderte Johnny Veum, som forsvarer Petter Tharaldsen.- Vi skal bruke de to ukene som ankefristen gir oss til å vurdere dommen. Den inkluderer jo også Aker Brygge-saken, sier Veum til Aftenposten.no.Tharaldsen er tidligere dømt til fire års fengsel for å ha vært sjåfør under ranet av DnB NORs filial på Aker Brygge en uke etter Munch-ranet.

Morten Furuholmen, som forsvarer Hoen, var ikke fornøyd, til tross for at hans klient kom godt ut i forhold til påstanden.

Furuholmen var den som gikk lengst i å antyde at hans klient ville anke dommen.

— Dette var en streng avgjørelse. Den står ikke forhold til min klients medvirkning, sier han til Aftenposten.no.

- Løftebrudd

Furuholmen sier det kan bli aktuelt å anke dommen på grunn av det han mener er en saksbehandlingsfeil.

Han sikter til

Les også

Nektes innsyn i Munch-dokumenter

om å holde tilbake viktige dokumenter for forsvarerne. Dokumentene skal blant annet si noe om hvem som kan ha vært oppdragsgiver for ranet og hvordan de to maleriene kom til rette.

— Da vi gikk med på dette fikk vi en lovnad om at min klient ville bli dømt etter en tilretteleggerrolle. Nå er han derimot tillagt en mellomsjiktrolle i ranslaget. Jeg opplever det som et løftebrudd og en saksbehandlingsfeil, sier Furuholmen til Aftenposten.no.

- Null respekt

Ranerne dømmes også til å betale erstatning til Oslo kommune på drøyt 1,5 millioner kroner. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at det var kunstskatter som var blitt ranet, og at det derfor må reageres sterkt av almennpreventive hensyn.Retten mener ranerne ikke hadde noen respekt for at uerstattelige kunstverk kunne gå tapt.- Det må reageres strengt for en så graverende forbrytelse. Bildene har en verdi på 750 millioner og er to av hjørnesteinene i Munchs produksjon, leste lagmann Dag Stousland fra begrunnelsen.

Maleriene er påført store og varige skader. Begge har en mengde riper og kutt.«Madonna» har to hull. «Skrik» er påført en betydelig fuktskade av en ukjent væske.Erstatningen er utelukkende beregnet for konservering og reparering av maleriene, ikke for tapt inntekt for Oslo kommune.Maleriene kom til rette 31. august i fjor.

Brutalt

Det ble også funnet skjerpende at ranet ble utført så brutalt. En av vaktene har sluttet i jobben på grunn av Munch-ranet.Dommen er enstemmig.