- Et krevende budsjett i en krevende tid

Finansminister Kristin Halvorsen strammer inn livremmen i det kommende årets statsbudsjett.

Les også:


Klokken 10 i formiddag legger finansminister Kristin Halvorsen frem statsbudsjettet for neste år. Så langt har hun holdt kortene tett til brystet, men da pressen møtte finansministeren utenfor hennes egen bolig klokken 06.30 i dag tidlig, bekreftet hun at vi går trangere tider i møte. -Det er et krevende budsjett i en krevende tid. Vi regner med at arbeidsledigheten fortsatt vil øke i 2010, og vi er bekymret for eksportprisindeksen, sa Halvorsen. På spørsmål om hun ville bruke mindre oljepenger i det kommende året, svarte finansministeren: — Det må være klart at 2009 er et helt ekstraordinært år. Heldigvis går det litt bedre nå, men vi har fullt fokus på arbeidsledigheten. - Men jeg gleder meg til klokken 10, for da skal jeg fortelle dere alt, sa en hemmelighetsfull Halvorsen før hun satte kursen mot Finansdepartementet.

Storberget og Giske budsjettvinnere

Halvorsen ville ikke kommentere punkter i statsbudsjettet, men i løpet av valgkampen og de siste dagene har det vært flere lekkasjer. Blant annet går det mot at det blir

Les også

Her er budsjettlekkasjene

, økt statstilskudd til private barnehager og gratis time på SFO. En av de store vinnerne er likevel politiet, som får 1,3 milliarder i økte overføringer, ifølge VG. Økningen skal fra 2008 til 2010 gi 1100 flere årsverk i politiet, inkludert ekstraårsverk som følge av økt arbeidstid, skriver avisen. I tillegg er det allerede kjent at Regjeringen vil øke opptaket av nye politistudenter neste år, fra 552 til 720.

« Vi regner med at arbeidsledigheten fortsatt vil øke i 2010, og vi er bekymret for eksportindustrien »
Finansminister Kristin Halvorsen. Etter det Aftenposten kjenner til har også kulturbudsjettet økt betraktelig: I kommende år plusser Giske på mer enn 750 millioner kroner, hvorav 50 millioner går til kultur fra andre budsjett. Pengene vil fordeles på bibliotek og litteratur, som får 58 millioner kroner, og teatrene og kulturskolene, som får henholdsvis 50 og 40 millioner kroner. I tillegg får symfoniorkestrene og Den Norske Opera og Ballett mer å rutte med.

— Dyrere å bo på Grünerløkka

Et mer kontroversielt punkt på budsjettet er formueskatten. Ifølge nyhetsbyrået ANB vil Regjeringen skjerpe formuesskatten på boliger i byområder, men flere pensjonister skal slippe skatt på boligen. Ifølge forslaget skal boligens markedsverdi i mye større grad enn tidligere legges til grunn, og dyre boliger i pressområder vil bli skattlagt hardere enn boliger i distriktene. Skattebetalerforeningen stiller til nettprat fra klokken 13. Send inn dine spørsmål.

Regjeringen foreslår samtidig å øke bunnfradraget slik at flere pensjonister med nedbetalte hus unngår formuesskatt. Høyre har allerede

Les også

- Formueskatten vil ramme vanlige familier

på forslaget, som av enkelte vil bli oppfattet som en «byskatt». Det er heller ikke ventet at Fremskrittspartiet kommer til å applaudere, og i tillegg kan forslaget komme til å skape bråk internt i Senterpartiet. Halvorsen ville ikke kommentere dette da hun møtte pressen tirsdag morgen.

Blir valgløftene innfridd?

I Soria Moria II gikk Regjeringen tilbake på flere løfter som ble gitt av partiene i valgkampen, og modifiserte dessuten flere av løftene som ikke er innfridd fra Soria Moria I. «Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet. Hvor stort dette handlingsrommet er, avhenger av en del faktorer som det er vanskelig å forutsi utviklingen av», slås det fast innledningsvis i Soria Moria II-erklæringen.

Dette er imidlertid ting som er blitt lovet — og som du kan være på utkikk etter i dagens budsjett:

  • Kontantstøtten fjernes for toåringene - og styrkes for ettåringene.
  • Regjeringens mål er å øke permisjonen fra 46 til 48 uker og fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Flere fedre skal sikres opptjeningsrettigheter til fedrekvote. Dette løftet er blitt vagere siden Soria Moria I, der Regjeringen lovte alle fedre opptjeningsrett til fedrekvote.
  • Timetallet på barneskolen skal styrkes. I Soria Moria I var løftet til 28 timer i uken - nå er Regjeringen ikke lenger konkret på antall timer.
  • Tiltak for å begrense foreldrebetalingen på SFO skal vurderes. Tidligere lovte Regjeringen å redusere foreldrebetalingen på SFO.
  • Full barnehagedekning: I 2009-budsjettet meldte Regjeringen at den var nesten, men ikke helt i mål. Definisjonen av full barnehagedekning er dessuten blitt endret siden løftet ble gitt i Soria Moria I, og gjelder nå kun for barn som har lovfestet rett til plass - det vil si de som har fyllt ett år innen utgangen av august. Definisjonen utelukker altså barna som runder ett i løpet av høsten, som ikke har krav på plass før de er nærmere to år.
  • Regjeringen har også lovet å øke satsingen på gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråklige barn.
  • Eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling, og det offentlige skal gradvis ta et større ansvar på tannhelsefeltet.
  • Målet om å kutte klimagassutslippene økes til 40 prosent, satsingen på fornybar energi skal styrkes, og en opptrappingsplan skal legges frem.