Folk på Østlandet beveget seg mer over kommunegrensen under siste nedstenging

Folk i Oslo og Viken beveget seg mer over kommunegrensene etter den siste nedstengingen i januar, stikk i strid med hensikten.

Da Vinmonopolene stengte i Oslo og en rekke Østlandskommuner etter mutantutbruddet i Nordre Follo i januar, stilte mange seg i kø utenfor polet i en nabokommune. Det førte til at tiltaket ble reversert. Men trass i økt trafikk til kjøpesentre utenfor nedstengte kommuner, har regjeringen forlenget stengingen.
  • NTB

Det viser den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Telenors mobiltelefondata viser at mobiliteten, målt som antall personer som beveger seg mellom ulike kommuner i Norge, var svakt økende i januar.

Mer bevegelse etter nedstenging

Både i Oslo og Viken krysset flere kommunegrensene omtrent samtidig med at utbruddet av den britiske virusmutanten i Nordre Follo førte til at ti kommuner i Oslo-regionen ble stengt ned, og det ble innført forsterkede tiltak i 15 ring 2-kommuner.

Skoler og kjøpesentre samt blant annet serveringssteder, treningssentre og biblioteker ble stengt, og skjenkestopp ble innført.

Helseminister Bent Høie (H) begrunnet nedstengingen blant annet med behovet for å begrense mobiliteten.

Nå viser det seg altså at utviklingen de siste ukene har gått i stikk motsatt retning.

– Mulig å bomme

31. januar var tusenvis av mennesker ute på tur på fjordisen i Bærum.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI erkjenner at de ikke vet så mye om hva dette skyldes.

– Men mobilitet gir ikke direkte en økt risiko for smitte, påpeker hun og viser til at folk for eksempel kan ha reist på hytta uten å treffe andre utenfor husstanden.

Les også

Raymond Johansen: – Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nå nærmer seg bristepunktet

– Men vi antar at det er en sammenheng mellom mobilitet og kontakthyppighet mellom mennesker.

– Kan dere ha bommet på tiltakene?

– Det er alltid mulig at vi kan bomme med tiltakene. Her er det ingen som er skråsikre på noe som helst, sier Vold.

Kraftig salgsvekst

Direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel er derimot sikker på at stengingen av kjøpesentrene virker mot sin hensikt. Virke har nå har hentet inn tall fra kjøpesentre som ligger utenfor de nedstengte kommunene.

De viser en kraftig vekst i omsetningen etter nedstengingen. På Romerikssenteret på Kløfta og på Amfi Borg i Sarpsborg økte salget med henholdsvis 30 og 32 prosent i uke 4 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kjøpesentre i Oslo-området måtte stenge i januar.

Også en rekke Kid-butikker utenfor de nedstengte kommunene melder om kraftig omsetningsvekst på mellom 33 og 152 prosent i uke 4 og 5.

Andersen påpeker at det så langt ikke har forekommet smittespredning på butikker og kjøpesentre.

– Da framstår det paradoksalt og alt annet enn forholdsmessig å innføre slike tiltak i en periode av året der trafikken i butikker og kjøpesentre er lav, og smittetallene er på vei ned, sier han.

Ifølge Virke rammer tiltaket over 30.000 ansatte i vel 2.200 butikker som er lokalisert i de berørte kjøpesentrene.

– Grunnleggende feil

Tirsdag besluttet regjeringen å videreføre tiltakene i de mutantrammede kommunene på Østlandet etter råd fra FHI og Helsedirektoratet.

– Rådet fra FHI er basert på grunnleggende faktiske feil, heter det i et brev som Virke sammen med Norsk Eiendom, NHO Service og Handel, samt nesten 30 ledere for kjøpesentre og butikkjeder onsdag sendte til Høie om saken.

Les også

De som jobber i bar og butikk, tjener minst. De blir også hardt rammet av nedstengingen.

– Vi stiller oss undrende til at man fra regjeringens side kan ta avgjørelser som får så store konsekvenser for så mange, uten å søke dialog med dem som blir rammet, heter det videre i brevet.

Høie: Hyttemobilitet

Høie tror på sin side at den økte mobiliteten ikke skyldes kjøpelyst, men det fine vinterværet på Østlandet de siste ukene.

– Jeg tror hovedårsaken er at vi har hatt noen veldig fine helger i denne tiden, og at mange i dette området har reist på hytta si, sier han til NTB.

Samtidig kan det kan godt tenkes at flere har dratt på kjøpesentre utenfor de nedstengte kommunene, innrømmer helseministeren.

– Men i så fall er det i strid med de rådene vi har gitt og ikke noe argument for å lette på tiltakene.

– Men var det ikke akkurat det dere gjorde når det gjaldt Vinmonopolet?

– Det var en situasjon der vi så at stengingen av Vinmonopolene hadde en helt konkret effekt på mobiliteten. Til nå har vi ikke sett køer på kjøpesentrene, sier Høie.