Taxi-Holstad får erstatning fra Oslo kommune

Må betale 16 millioner kroner i erstatning til Taxi 2-gründer Henning Holstad.

Taxi 2-gründer Henning Holstad krevde erstatning fordi Oslo kommune urettmessig holdt tilbake drosjeløyver.

Les også:

Selskapet Taxi 2 Dør til Dør som overtok alle krav Taxi 2 hadde mot Oslo kommune da Taxi 2 gikk konkurs, krevde 64 millioner kroner i erstatning for at kommunen urettmessig holdt tilbake drosjeløyver.

Tingretten landet onsdag på 15,7 millioner kroner, pluss 360.000 kroner i sakskostnader, skriver Finansavisen.

Erstatningen er knyttet til at 48 løyvehavere fikk innvilget hasteovergang fra Taxi 2. Dermed forsvant halvparten av inntjeningsgrunnlaget, noe som medvirket til selskapets konkurs, ifølge Oslo tingrett.

Taxi 2 fikk imidlertid ikke gjennomslag for et krav om erstatning for tap knyttet til TT-kjøring. Oslo kommune fikk i sommer en bot på 42 millioner kroner av Klagenenmda for offentlige anskaffelser (KOFA) for ikke å ha lagt TT-kjøringen ut på anbud.

Taxi 2-gründer Henning Holstad sier til Finansavisen at han nå vil se på muligheten for at selskapet kan bli tilbakelevert.

– Hvis dommen blir stående, vil boet få en betydelig andel av erstatningssummen, og bobehandlingen kan reverseres, sier Holstad.