#Anbefalt: «Hvor nazistisk er Miljøpartiet?»

Sveriges visestatsminister får på pukkelen etter å ha sammenlignet flyktningekatastrofen i Middelhavet med Auschwitz.

Åsa Romson.

«Vi håller på att göra Medelhavet till det nya Auschwitz.» Det var uttalelsen visestatsminister Åsa Romson fra Miljøpartiet kom med i partilederdebatten på SVT søndag.

På lederplass i Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus at Romson opptrer mer som en aktivist enn som en ansvarlig politiker:

«Det har varit legio i den svenska debatten att se migration uteslutande som en moralisk fråga: ont står mot gott. Praktikaliteter har viftats bort som svepskäl i ondskans och rasismens tjänst.» (...)«Det enda sättet för Sverige att svära sig fritt från ondska, i Åsa Romsonsk bemärkelse, måste vara att välkomna alla migranter som vill flytta till Sverige.»

I Svenska Dagbladet skriver Maria Ludvigsson at Romson har «säkrat sin plats i historieböckerna».

«Den som inte vill diskutera förändringar kommer heller inte att vara trovärdig i sin flyktingempati. Ingen orkar i längden lyssna på den som står med korsade armar och i salvelsefulla ordalag intygar hur väl hen vill.»

Miljøpartiet endte på 6,9 prosent i forrige valg. «Hur mycket mer Romson tål MP?» spør Aftonbladets Karin Petterson. Ifølge Petterson er ikke Romson Miljøpartiets eneste problem.

«Miljöpartiet har, sammanfattningsvis, två problem just nu. Företrädarna. Och så politiken.»

Romson har beklaget sammenligningen, og innrømmet at hun «tog till ett kraftuttryck som inte var det bästa».

«Jag är den första att be om ursäkt om det är någon av de grupper... Hitlers brott mot judarna, mot zigenarna, mot homosexuella och Hitlers brott i gaskamrarna står helt för sig själv.»

Men også beklagelsen fikk hun kritikk for — fordi hun brukte ordet «zigenare» om romfolk.

Dermed endte det med nok en beklagelse.