Norge

Asylsøkere skal siles på Storskog

Asylsøkere som kommer til Norge over Storskog, skal nå siles i tre ulike grupper. Noen vil bli stoppet ved bommen.

Fire menn triller syklene sine over grensen fra Russland til Norge.lNå skal flere asylsøkere stanses ved grensen enn tidligere, varsler justisminister Anders Anundsen. Tore Meek/NTB scanpix

 • Ntb

Flere asylsøkere vil bli stanset ved grensen enn før, varsler justisminister Anders Anundsen (Frp).

Ifølge Anundsen skal det innføres et saksbehandlingssystem som deler asylsøkerne i tre grupper.

– Det er én gruppe som vil bli stående ved bommen, som har et oppholdsgrunnlag i Russland og dermed egentlig ikke har noe grunnlag for å søke beskyttelse i Norge. De vil kunne avvises ved bommen, sier Anundsen.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) la han fredag fram flere forslag til endringer i utlendingsloven for å sikre mer effektiv håndtering av flyktningsituasjonen, særlig på Storskog.

 • Slik skal UDI skremme migrantene vekk fra Norge.

Vil internere i nord

Det vil komme en ny instruks til utlendingsmyndighetene som definerer Russland som trygt tredjeland. Det gjør at enkelte asylsøknader også vil kunne behandles etter en 48-timersprosedyre, ifølge Anundsen.

– Det betyr at innen 48 timer vil vedtak foreligge, og retur kan iverksettes. Og så er det de som da vil få en ordinær behandling av asylsøknaden sin. Så det blir en oppdeling og siling i flere grupper, forklarer Anundsen.

Anundsen åpner også for å internere utlendinger i nord. I dag er Trandum i Akershus det eneste utlendingsinternatet i Norge.

 • Syriske asylsøkere i Norge: — Vi blir dårlig behandlet og vil heller til Tyskland
  – Nå åpnes det for at en også kan bruke andre typer fasiliteter for å gjøre den samme jobben som man gjør på Trandum. Det betyr for eksempel at en kan få et eget område i nord hvor en kan holde på disse personene inntil uttransport rent faktisk er skjedd, sier Anundsen.

Ekstraordinær situasjon

Hasteendringene kommer som en konsekvens av en «ekstraordinær» situasjon, ifølge statsministeren.

– Vi står nå overfor en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Situasjonen er krevende på hele asylområdet og særlig på den russiske grensen, sier Solberg.

Det første forslaget dreier seg om å ta grep for å få kontroll over situasjonen ved den russiske grensen på Storskog ved Kirkenes. Regjeringen vil sikre at man har de verktøyene man trenger, og vil for det første styrke muligheten til ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland. Dermed skal de raskt kunne returneres.

– Vår grunnleggende holdning er at russerne ikke skal slippe folk uten Schengen-visum inn til grensen i det hele tatt, sier Solberg.

Mange grunnløse søknader

Ifølge UDI-sjef Frode Forfang var nesten 40 prosent av de over 1.100 asylsøkerne som kom via Storskog i forrige uke, grunnløse asylsøkere.

– Det er en økende tendens til at de som kommer nå ikke har beskyttelsesbehov, sier Anundsen.

Solberg gjør det klart at lovendringen trolig er kommet for å bli.

– Det er ikke lagt opp til at loven som nå vedtas blir reversert, dette er ikke en kortvarig situasjon, sier hun.

Vil instruere UNE

Regjeringen vil også innføre samme instruksjonsadgang overfor Utlendingsnemnda (UNE) som Justis- og beredskapsdepartementet har overfor Utlendingsdirektoratet (UDI) i dag. Instruksjonsretten skal imidlertid fortsatt ikke gjelde enkeltsaker.

UNE er et domstolslignende forvaltningsorgan som behandler klager på avslag hos UDI.

Lovendringene er ment å tre i kraft neste uke.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 2. KRONIKK

  Storskog: Når innvandringspolitikk og sikkerhetspolitikk kolliderer | Lars Rowe

 3. NORGE

  Politiet samler inn sykler for å sende asylsøkere tilbake over Storskog

 4. NORGE

  Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

 5. NORGE

  Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører av hensyn til Russland

 6. NORGE

  Nye asylsøkere over Storskog