Norge

Bent Høie lovet 12 milliarder mer til sykehusene innen 2017. Det blir ikke innfridd.

Helsebudsjettet skuffer leger og sykepleiere. – Vi er redde for at pasientene ikke kan få den behandlingen de har krav på, sier leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Helseminister Bent Høie (H) ligger 3 milliarder kroner bak sitt løfte om 12 milliarder kroner mer til sykehusene innen 2017.
 • Øystein Aldridge
  Øystein Aldridge

Like før Høyre gikk inn i Regjering og Bent Høie ble helseminister høsten 2013, lovet partiet 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i neste stortingsperiode, det vil si i løpet av 2017.

I statsbudsjettet for 2017 gir helseminister Høie 1,9 milliarder til sykehusene. Realveksten de første tre årene har vært på omtrent 7,3 milliarder kroner.

Det betyr at Høie er nesten 3 milliarder kroner unna å innfri løftet.

Leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet er bekymret. Hun mener Høies forslag ikke gir sykehusene det løftet som er nødvendig for å sikre befolkningen et tilstrekkelig helsetilbud.

– Dette var Høies siste sjanse til å innfri løftet. Effektiviseringen og omorganiseringen som sykehusene har gjennomgått de siste årene, krever både tid, penger, kompetanse og utstyr. Vi er skuffet, sier By til Aftenposten.

 • Et lite skattekutt til folk flest. Dyrere drivstoff. Mer til studentene: Slik vil budsjettet påvirke lommeboken din

Frykter at løftebruddet rammer pasientene

By peker på at det ikke legges til rette for investeringer i en utstrekning som er nødvendig for å oppnå en effektiv og forsvarlig drift av sykehusene.

Hun frykter et større etterslep på medisinteknisk utstyr, bygningsmasse og IKT.

– Vi er redde for at dette igjen skal føre til at pasientene ikke får den behandlingen som de har krav på, sier By.

Legene: Svakeste helsebudsjett så langt

Også legene er skuffet over torsdagens nyheter. De mener budsjettet er Bent Høies svakeste så langt.

– Budsjettet gir hverken sykehusene eller kommunene det løftet helseministeren gikk til valg på i 2013. Dette er det svakeste budsjettet han har lagt frem, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Hermansen kaller det «et budsjett for videre effektivisering og omstilling».

– Når vi vet at vi blir stadig flere eldre som trenger mye helsehjelp, er de friske midlene til sykehusene i realiteten nærmest null, sier hun.

Arbeiderpartiet: – Ikke bra

Dagen før statsbudsjettet ble lagt frem, var helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet bekmret for helsebudsjettet.

– Jeg uroer meg for at de ikke innfrir løftet. De ligger langt bak sitt skjema og har tidligere vist at de prioriterer andre ting på statsbudsjettet. Når det også er trangere økonomisk, blir det spennende å se, sa Micaelsen til ABC Nyheter.

Torsdag uttrykker Micaelsen sin skuffelse på Twitter:

Bent Høie viser til oljeprisfall og flyktningkrise

Helseminister Bent Høie svarer at i alle hans fire helsebudsjetter, inkludert neste års, er det lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn den forrige regjeringen klarte i noen av sine åtte budsjetter i perioden 2006–2013.

– Det viktigste er resultatene, og aldri har så mange fått hjelp som nå Ventelistene er redusert med 56.000 og ventetiden går ned, sier Høie.

– Kan dere nå slå fast at løftet fra 2013 ikke innfris i denne stortingsperioden?

– Vi klarer å levere 9 av de 12 milliardene. Legeforeningen og Sykepleierforbundet må huske at vi overoppfylte løftene i 2014. Men siden 2014 har vi opplevd både flyktningkrise og dramatisk fall i oljeprisen. Verden har sett helt annerledes ut i 2015, 2016 og 2017 enn den gjorde i 2013. I en sånn situasjon må også helsetjenesten ta sin del av ansvaret for andre prioriteringer, sier Høie.

Høie sier sykehusene har en sunnere økonomi nå enn de har hatt noen gang.

– I realiteten bygges og pusses det opp sykehus i hele landet i et omfang som vi ikke har sett tidligere. Rekordhøye investeringer i IKT tas i bruk i et sånt omfang at helsepersonell kan bruke mer tid på pasienter og mindre på papirflytting, sier Høie.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Legeforeningen
 3. Sykehus
 4. Helse
 5. Helse- og omsorgsdepartementet
 6. Bent Høie
 7. Torgeir Micaelsen