Asker kommune: Kronprins Haakon leier ut boliger uten godkjenning

Kronprins Haakon tjener penger på utleieboliger på Skaugum. Ifølge Asker kommune er boligbruken i strid med plan- og bygningsloven, skriver Dagbladet.

Dokumenter som hittil har vært unntatt offentlighet, og annen informasjon Dagbladet har innhentet, viser at:

Kronprins Haakon har tatt i bruk og leid ut boliger på Skaugum der ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke har vært på plass.

Det er i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og lokale arealplaner, opplyser Asker kommune.

«Gartnerbygningene» i Semsveien 188 A-E ble ominnredet til fem utleieboliger uten at det ble meldt til Asker kommune.

Kronprins Haakon hadde i 2015 utleieinntekter på til sammen 1,4 millioner fra elleve boliger på Skaugum.

Overfor Dagbladet bekrefter kronprins Haakon overfor Dagbladet at han fremdeles ikke har søkt om ferdigattest på utleieboligene i «Gartnerbygningene» på Skaugum.

- Dette har ikke vært i orden og det er mitt ansvar, svarer kronprins Haakon i en e-post om saken, via Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen.