Norge

- Ingen signaler om at noen burde reagert tidligere

TROMSØ/OSLO(Aftenposten) I løpet av de åtte årene den overgrep-siktede jobbet i barnehagen var det ingen som mistenkte ham for noe unormalt.

  • Ntb
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

En mannlig barnehageansatt i Tromsø er siktet for grove overgrep mot elleve barn. Overgrepene går flere år tilbake i tid, og politiet utelukker ikke flere ofre.

— Pågripelsen og den alvorlige siktelsen kom som et stort sjokk på alle, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Han er viseadministrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund og leder krisearbeidet ved barnehagen.

Den overgrepssiktede er i 30-årene. han kommer fra Midt-Norge, er utdannet innen helse- og sosialfag og har tidligere vært fotballtrener for aldersbestemte lag i Tromsø. Politiet opplyste på en pressekonferanse at mannens historie som trener har vært et tema i etterforskningen, men at det så langt ikke er opplysninger som knytter dette til overgrepssaken.

- Siktede samarbeider med politiet

— Han erkjenner noen av påstandene i siktelsen og samtykker til videre varetekt i fire uker, sier den overgrepssiktede mannens forsvarer Anja Støback Bjørsvik til Aftenposten.

Hun sier hennes klient samarbeider med politiet for at sakene skal bli oppklart så raskt som mulig og på en mest mulig skånsom måte for de berørte.

Når det gjelder seks av barna har politiet siktet mannen for overgrep som etter norsk lov er sidestilt med samleie. Overfor fem barn er han siktet for uanstendig atferd. Bjørsvik vil ikke kommentere hvilken del av siktelsen mannen erkjenner og hva han ikke erkjenner.

Et kriseteam fra Private barnehagers landsforbund bistår nå den aktuelle barnehagen. Også Tromsø kommune og Statens Barnehus er sentrale aktører i kriseberedskape. Det har også vært holdt flere informasjonsmøter for de involverte.

- De ansatte i barnehagen har det tungt

Mannen ble pågrepetog fengslet tidligere i mai, etter at at politiet hadde fått inn tips om en konkret hendelse i barnehagen. Men det mulige omfanget har først blitt klart i dag.

— Hverken foreldre eller barnehagens ansatte fikk noen signaler om at noe var galt før pågripelsen. Vedkommende ble ansatt med vandelsattest og hadde flere referansepersoner, sier Schjelderup.

Under informasjonsmøtene har det ikke kommet frem signaler om at noen burde ha slått alarm tidligere.

— De ansatte i barnehagen har det tungt, og bruker nå tiden til å skape en best mulig trygg ramme rundt barna. Ingen foreldre har valgt å holde sine barn hjemme, sier barnehagens talsperson.

Politiet har kontakt med skoler

Flere av de fornærmede i saken går nå på barneskoler i Tromsø, der det også er blitt gitt informasjon og gitt tilbud om krisehjelp.

— Som alltid prioriterer vi høyest at barna har det trygt, godt og mest mulig normalt på skolen, sier en barneskolerektor til Aftenposten.

Bistandsadvokat Annichen Rye-Holmboe representerer ti barn.

— Jeg har ikke noen kommentarer til saken. Etter min vurdering er det rett å overlate til politiet å kommentere saken på dette stadiet, skriver hun i en tekstmelding.

– Det er dessverre all mulig grunn til å tro at vi kommer til å avdekke flere overgrep og finne flere fornærmede. Det er naturlig at vi ikke har avdekket hele saksomfanget i løpet av de to siste ukene, sier konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes ved Troms politidistrikt til VG.

Etterlyser nasjonalt tilsyn

Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund sier til Aftenposten at de gjentatte ganger har etterlyst et nasjonalt tilsyn. Samt et nasjonalt regelverk for drift og oppførsel i barnehager, som kunne satt standarden for nasjonale veiledere for all drift og helse, miljø og sikkerhet.

Han forteller at barnehagen bistår Barnehuset, foreldre til barna i barnehagen, de ansatte og politiet i etterforskningen. De sørger for at driften i barnehagen kan fortsette, forteller Schjelderup.

— Vi har i alt tre kriseteamledere med erfarne personer innenfor jus og kommunikasjon. I tillegg har vi tilgjengelig bedriftshelsetjeneste og psykologisk førstehjelp. Vi har medlemmer i 260 kommuner over hele landet, og har dessverre erfaring med lignende type saker før, sier Schjelderup.

- Det finnes altså ikke felles regler for opptreden og drift?

— Det er hver enkelt kommune som barnehagemyndighet som sjekker hver enkelt barnehage sine rutiner og at reglene følges, og som utarbeider rutinebeskrivelser om hvordan man skal oppføre seg, ut fra helse, miljø og sikkerhet. I tillegg kommer krav om vandelsattest utstedt av politiet, sier Schjelderup.

Regler varierer fra kommune til kommune

- Hva bygger kommunene reglene sine på?

— På toppen er Kunnskapsdepartementet og barnehageavdelingen. Så har vi barneombudet og kommunene. Det finnes noen nasjonale veiledere som er innom dette temaet.

- Varierer reglene fra kommune til kommune, og mellom offentlige og private barnehager?

— Ja, det varierer fra kommune til kommune. Det er en stor utfordring at det er et så stort mangfold, med ulike type størrelser og ulike aktiviteter i barnehagene.

Jørn-Tommy Schjelderup

BAKGRUNN:

Les også

Barnehageansatt siktet for grove overgrep mot elleve barn - utelukker ikke flere ofre

Skal alltid være åpne dører i barnehagene

— Hva med fysiske forhold i barnehagene, er det alltid regler også for dette?

— Ja, det er rutiner innenfor dette med åpne dører, stellesituasjoner, det er klare regler her.

- Det fremstår rart at en serie overgrep skal kunne skje i en barnehage når det foreligger slike regler?

— Ja, men det er kun politiet som sitter på informasjonen i den aktuelle saken. Det er umulig å si noe om dette nå. For å vite hva som er skjedd i slike saker må man også sammenligne rutinene. De svarene foreligger ikke nå. Det blir nå en ny total gjennomgang av rutinene. Jeg håper den også blir nasjonal.

- Hvem har i dag tilsyn med barnehagene?

— Det er kommunene selv, som også driver barnehager. Vi har flere ganger etterlyst et nasjonalt tilsyn.

- Er det ditt inntrykk at reglene ikke etterlater noen tvil om at dører skal være åpne?

— Ja, absolutt. Dette er helt elementært, sier Schjelderup.

Plettfri vandel

Politiets etterforskningsleder Yngve Myrvoll sier at den siktede mannen har plettfri vandel, og han har aldri vært i politiets søkelys før bekymringsmeldingen fra et foreldrepar kom 6. mai i år.

Den foreløpige siktelsen lyder på elleve tilfeller av seksuelle overgrep mot barn under ti år.

Politiet har siktet mannen i 30-årene for seks tilfeller av seksuelle overgrep som etter norsk lov er sidestilt med samleie (Straffeloven paragraf 195, annet ledd c) og for fem tilfeller av uanstendig adferd overfor barn (straffeloven § 201, c). For disse lovbruddene er strafferammene henholdsvis 21 års fengsel og 1 års fengsel.

Mannen har tilstått flere overgrep

Politiet prioriterer etterforskningen høyt, og får bistand fra Kripos. Etterforskningsleder Yngve Myrvoll utelukker ikke at antallet siktelser kan øke.

— Da bekymringsmeldingen kom til oss så vi fort at det dreide seg om en alvorlig sak. Mannen ble pågrepet tre timer etter at vi ble varslet.

I avhør har den siktede tilstått flere tilfeller av overgrep. Mannen har siden pågripelsen sittet i varetekt, og i morgen vil politiet begjære fire ukers varetekt.

Han er avhørt flere ganger, det samme er barnehagens ansatte, ansatte ved aktuelle barneskoler i området, samt foreldre og foresatte. 14 barn har til nå vært i dommeravhør ved Statens Barnehus, mens like mange venter på å bli avhørt.

Politiet bekrefter at de nå vil undersøke «andre arenaer den siktede har opptrådt på», for å se om det også her har pågått overgrep. I går kom det frem at mannen i mange år har vært aktiv som trener for yngre fotballspillere.

- Meget alvorlig siktelse

— Siktelsen er meget alvorlig. Det minst alvorlige han er siktet for er for å ha tatt bilde av barn i seksuelle positurer, sier Myrvoll.

Hjemme hos mannen har politiet beslaglagt både bilder og PC, som nå analyseres av eksperter. Ut fra analyse av bilder, ble flere nye fornærmede trukket inn i saken.

- Er bildene distribuert til andre?

— Det er blant de mange ting vi arbeider med i etterforskningen, ser Yngve Myrvoll.

Statens Barnehus har eksistert i Tromsø siden 2009, og leder Ståle Luther bekrefter at dette er deres største sak til nå.

— Det har vært sterke reaksjoner blant foreldre og pårørende. Det er mye uvisshet og engstelse forbundet med saken, og flere trenger hjelp til å håndtere følelser, sier han.

Les også

Barnehage i Tromsø etter overgrepssiktelse: - Fortvilt situasjon for alle