Norge

Drapstiltalt 15-åring fikk ikke skikkelig behandling

15-åringen som er tiltalt for drap på en barnevernsinstitusjon i Asker i fjor, fikk ikke forsvarlig behandling, mener Fylkesmannen.

Drapet skjedde på institusjonen Små Enheter i Asker.
 • Eivind Nicolai Lauritsen
 • Tine Dommerud
  Journalist

15-åringen, som er titalt for å ha drept Anna Kristin Gillebo Backlund på en barnevernsinstutisjon i Asker i fjor, fikk ikke forsvarlig behandling av Vestre Viken helseforetak.

Det slår Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast i en rapport som er unntatt offentlighet. Etter det Aftenposten erfarer vil dette bli et svært viktig moment for jentas forsvarer i rettssaken som starter mandag.

Fylkesmannen har sett på det totale psykiatritilbudet i Vestre Viken helseforetak, deriblant Barne— og ungdomspsykiatrien i både Asker og i Bærum, Bjerketun behandlingshjem og tilbudet for øyeblikkelig hjelp i regionen.

Etter det Aftenposten erfarer er det kun Bjerketun som ikke har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Ingen andre har gitt 15-åringen god nok behandling.

Fikk ikke nok hjelp

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

— Rapportene viser at hun ikke fikk den hjelpen hun skulle, sier den 15 år gamle jentas advokat, Cecile Nakstad, til avisen.

Rettssaken starter på mandag og skal etter planen holde på i to uker. I denne perioden skal 15-åringen bo på Bredtveit kvinnefengsel sammen med ansatte fra ungdomsfengselet i Bergen.

— Dette er jeg fornøyd med. Jeg mener klienten min blir godt ivaretatt på denne måten, sier Nakstad til Aftenposten.

Tiltalt for overlagt drap

15-åringen har innrømmet å ha drept sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) i oktober i fjor. Backlund ble stukket i hjel med kniv da hun var på nattevakt på institusjonen Små Enheter, der 15-åringen bodde.

Jenta står nå tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Påtalemyndighetene har tatt forbehold om at de kan nedlegge påstand om forvaring. Hun er også tiltalt for å ha vært voldelig mot en ansatt på ungdomsfengselet i Bergen og for å ha forsøkt å ta et våpen fra en politikvinne.

Klinikkdirektør i Psykisk helse og rus i Vestre Viken, Kirsten Hørthe, sier sikkerhetsaspektet hatt sterkt fokus under hele behandlingsforløpet.

-Likevel klarte vi ikke å forhindre denne tragedien. Vi har hatt en detaljert gjennomgang av behandlingsforløpet i etterkant av hendelsen, for å så langt som mulig å forebygge at noe lignende skal skje igjen. I denne saken, som i andre saker med tilsvarende kompleksitet, har vi funnet områder som vi kan forbedre, sier Hørthe .

Hun sier Vestre Viken tar fylkesmannens kommentar på største alvor.

-Fordi Fylkesmannens rapport er nært knyttet til rettssaken som starter om noen få dager, finner vi det ikke riktig å gi inngående kommentarer til rapportens innhold og konklusjon. Vi ser imidlertid at psykologspesialisten, som sakkyndig på oppdrag for Fylkesmannen, mener deler av den polikliniske behandlingen som er gitt ikke var forsvarlig, mens den lengste perioden med behandling – hvor vedkommende var innlagt - vurderes som forsvarlig.

Les også

 1. Asker-drapet: Jente (15) tiltalt for overlagt drap

 2. Drapssiktet 15-åring er tilregnelig

 3. - Når noen mister livet eller blir hardt skadet på jobben er det gått for langt

 4. Drapssiktet 15-åring beslaglegger en hel, skjermet avdeling på sykehus

 5. Politiet etterforsker Små Enheter etter drap

 6. Drapssiktet 15-åring prøvde å ta tjenestepistol fra politibetjent

 7. De ansatte ved behandlingssenteret Små enheter gjør så mye for oss