Norge

Må sprenge Skjeggestad bru

Skjeggestadbroen er så skadet at den må sprenges ned med hjelp av fjernstyrte maskiner. Dette vil skje alt i neste uke.

Direktør for Vegavdeling Vestfold Ingunn Foss (i midten), prosjektleder Arvid Veseth, kommunikasjonsrådgiver Jorun Sætre holder pressekonferanse i Tønsberg om den sammenraste Skjeggestad bru ved Holmestrand. Statens vegvesens ekspertgruppe med geologer og bruspesialister har kommet fram til at den skadde Skjeggestadbrua på E18 i Vestfold må rives.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Broen kollapset delvis for én uke siden, etter at et skred av løsmasser rev med seg det ene fundamentet.

Nå haster det med å få restene ned for å unngå at grunnen under broen skal bli ytterligere destabilisert.

Ingen kan i dag svare på hva dette vil koste, eller hvor lang tid det vil ta før E18 kan åpnes for normal trafikk.

Gjenbruk på noe

Hovedmålet er å beholde nordgående bro slik at det igjen kan settes trafikk på denne.

Det betyr at den skadde broen, som er i sørgående løp av E18, må tas ned på en kontrollert måte slik at nordgående bro ikke blir skadet.

Planen er at i løpet av neste uke skal en foreta en kontrollert sprengning av deler av broen.

Stabiliserer grunnen

For å få til dette må grunnen ved broene først stabiliseres. Dette foregår ved kalk— og sementstabilisering og drenering.

Broen har sunket 2,5-3 meter i toppen, og opp til fem meter nær bunnen.

— Sikkerheten er viktigst, og vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ha å få revet den skadde broen og eventuelt få åpnet, sier avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen.

- Hva utløste skredet?

— Nå har vi fullt fokus på å få revet broen, og så får vi se på årsakssammenhenger senere, sier Foss.

Saken fortsetter under grafikken

-Står stabilt

– I løpet av helgen har vegvesenet gjort seg ferdig med første fase av grunnboringene og analysene av prøvene som er tatt. I tillegg har Statens vegvesens ekspertgruppe for bru og geoteknikk vært i arbeid siden hendelsen inntraff og gjort sine undersøkelser, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I løpet av denne uken skal det også nærmere vurderes om eventuell bruk av Holmestrand-tunnelen som en del av omkjøringsvegen.

Det er Vestfold fylkeskommune som er vegeier, og en eventuell bruk av tunnelen må avklares med denne.

Bygget på kvikkleire

Statens vegvesen vil sjekke 523 broer som er bygget i områder med kvikkleire i grunnen, meldte Statens vegvesen før helgen.

— Dette betyr ikke at det er utrygt å kjøre på disse bruene. Vi anser norske bruer for å være generelt trygge. Det som skjedde med Skjeggestad bru på E18 mandag ser vi på som en ekstraordinær hendelse, understreker Jane Bordal i Statens vegvesen.

Utvider antallet bruer som sjekkes

På bakgrunn av Skjeggestad bru-hendelsen har Statens vegvesen laget en liste over 523 broer som går over kartlagte områder med kvikkleire.

Listen inneholder 170 broerpå riksvegnettet, mens 353 er påfylkesveger.

Utvider undersøkelsene

Tidligere i forrige uke var det vært snakk om å sjekke 80 broer.

Dette utvalget var basert på tilsvarende konstruksjoner som Skjeggestad bru bygd i samme tidsperiode.

Vegvesenet har nå vurdert at gjennomgangen bør utvides til å gjelde alle broer som er bygget i nærheten av områder med kvikkleire.

Les også:

Les også

  1. Norske broer trenger vedlikehold for 19 milliarder

  2. Sikre svar kan ta flere uker

  3. Boller og smil mot eksoskaos i Holmestrand

  4. Liten bekk kan gjøre leire kvikk og farlig