Norge insisterer på at de er trøbbel - i Sveits løper de etter dobbeltdekkere

Dobbeltdekker-tog snakkes ned i nok en norsk rapport. I verdens travleste jernbaneland blir det bare flere og flere av dem.

Dette er Kiss, produsert hos Stadler, samme bedrift som lager den norske togsuksessen Flirt. Først Flirt, så Kiss. På fabrikken lurer de på hva neste tog skal hete...
  • Dobbeltdekkertog tar mange flere passajerer enn vanlige tog
  • Norge hevder at de skaper treghet i trafikken
  • Det skjønner de ingenting av i Sveits — med verdens travleste jernbanenett
  • Den nye favoritt-dobbeltdekkeren i Sveits heter Kiss - den lages av samme produsent som lager Flirt

Norsk mantra: Dobbeltdekkere bruker lang tid på stasjonene

Denne uken klasket Jernbaneverket, Veivesenet og Ruter en ny rapport i bordet. Den beskriver hva som bør gjøres for å gjøre plass til tusenvis og tusenvis av nye passasjerer på kollektivtrafikken frem mot 2030 og videre.

Som Aftenposten fortalte kommer det store transportløftet først på 2030-tallet, med ny T-banetunnel og to nye jernbanetunneler under Oslo.

Inntil disse er på plass er det begrenset hvor mange flere avganger det blir, spesielt på jernbanen.

Eneste mulighet er da å sørge for mere plass, på hvert tog. Det kan gjøres ved å kjøre med triple sett, noe som vil kreve plattformer på opptil 330 meter, og som Norge ikke har. De lengste på Oslo S er 220 meter.

Det andre alternativet er å benytte dobbeltdekkere.

Dobbeltdekkere blir bare et vanligere og vanligere syn på hovedstasjonen i Zürich, Sveits.

Men i rapporten fra Jernbaneverket og de andre transportetatene gis igjen dobbeltdekkere negativ omtale. «KVU Oslo-navet» konstaterer riktignok at to-etasjes tog «vil kunne gi 30–40 prosent økt passasjerkapasitet i hvert tog og at de kan være et alternativ til plattformforlengelser».

Men:

  • Ulempen med to-etasjes tog er lange oppholdstider på stasjoner med stor passasjerutveksling på grunn av mange av— og påstigninger.
  • Oppholdstidene på Oslo S og Nationaltheatret blir for lange. Dette kan forårsake forsinkelser
  • I tillegg kan det være vanskelig å gjøre to-etasjes tog universelt utformet grunnet togets ulike gulvnivåer.
    «Det er ikke grunnlag for å konkludere om to-etasjes tog er hensiktsmessig. Dette må i tilfelle utredes nærmere,» konkluderer rapporten.

I Sveits yrer det med dobbeltdekkere

Sveits er i samme situasjon som Norge. De har riktignok kapasiteten for de neste 25 år, men nå er jernbanenettet så fullt av tog og avganger at eneste mulighet er å sørge for flere plasser på hvert tog.

Løsningen er to-etasjes tog.

— Vi tar i bruk flere og flere dobbeltdekkere, spesielt for lokal- og distriktstrafikken, sier Stephan Wehrle, ledende informasjonsansvarlig i den sveitsiske togkjempen SBB.

Stephan Wehrle i SBB, som i Sveits både omfatter NSB og Jernbaneverket.

— Vi har verdens mest intense jernbane, og mer plass på hvert tog er eneste alternativ for å øke kapasiteten. Mange stasjoner har plattformer som ikke takler triple togsett. Dobbeltdekkere, som «Kiss», tar flere hundre ekstra passasjerer.

- Bruker ikke lengre tid på stasjonene

- Wehrle, tas det hensyn til dobbeltdekkere når dere setter opp rutetabeller?

— På ingen måte.

- Men tar det ikke lenger tid å tømme dem og fylle dem opp?

— Nei, det er ingen forskjell på én- og toetasjes tog.

- Ingen forskjell i det hele tatt?

— Ingen forskjell. Det skyldes at flere og større dører enn i andre tog.

- Det er heller ikke problem med tunneler?

— Vi har noen ytre linjer der tunneler gir problemer. Ikke ellers, sier Wehrle.

Tunneler er heller ikke noe problem i Norge, på pendlerstrekningene rundt Oslo, har NSB tidligere bekreftet. På Sørlandsbanen og Bergensbanen finnes tunneler der dobbeltdekkere ville fått problemer.

Selv 150 Flirt-tog vil slite med passasjertilstrømningen

Aftenposten har skrevet om den store NSB-suksessen Flirt, de nye togsettene som snart vil dominere fullstendig på linjene på Østlandet.

Som følge av budsjettforliket får NSB kjøpe ytterligere 18 Flirt-sett, som bringer den norske totalen opp i 125 sett. Planen er å kjøpe 150.

- Fikk ikke tilbud om dobbeltdekker-tog

Materiellsjefen hos NSB heter Tormod Gjermundsen.

- Hvorfor kjøper vi ikke dobbeltdekkere i Norge?

— Vi ba om tilbud også på dobbeltdekkere da vi skulle bestille nye tog: Men det var ingen som tilbød oss dobbeltdekkere, ut fra kravene vi stilte.

Fra kupeen i en sveitsisk dobbeltdekker, 2. etasje.

— I dag finnes dobbeltdekkere som ville tilfredsstilt våre krav. Men de var ikke der i 2007, da vi startet prosjektet, eller i 2008, da vi skrev kontrakt. Vi er ikke imot dobbeltdekkere, insisterer Gjermundsen.

— Og i dag løses utfordringene med plattformhøyde elegant i Europa. Det finnes universelle løsninger der inngangen skrår ned i toget. Man har også flere ulike dører, sier materiellsjefen.

— Men en dobbeltdekker vil uansett kunne ha driftsutfordringer på noen plasser knyttet til tid for av- og påstigning, for eksempel på Nationaltheatret. Og de har bare 20-30 prosent høyere kapasitet ved normal toglengde, blant annet på grunn av trapper.

Kiss: 1373 passasjerer - Flirt: 629

Kiss er lengre enn Flirt. Men tar også mange flere passasjerer enn Flirt.

Faktisk 1373, inkludert sitte- og ståplasser, mot Flirts 629.

Ifølge Stephan Wehrle er det akkurat like få problemer med Kiss som med Flirt. Og komforten står ikke noe tilbake, ikke minst på 1. klasse:

Sofagruppe i 2. etasje på Kiss

Heller ikke i Sverige forstår man den norske påstanden om at toetasjes tog byr på mye trøbbel. I Sverige er man svært fornøyd med slike tog.

Aftenposten har også tidligere reist spørsmål om dobbeltdekker-tog. Flere ganger har norske samferdselsministre vist interessefor togtypen, men man er ikke kommet videre.