Norge

Jordmødre frykter «fød and go»-tilstander

Førstegangsfødende Kaja Berger Vardøen (30) slapp ikke inn på fødeavdelingen ved Ullevål sykehus før hun hadde syv centimeter åpning.

AAA982-h5cv4il0fN.jpg
  • Ingvild Fjelltveit
  • Tine Dommerud
    Journalist

Vardøen opplevde dagen før fødselen som en kamp for å få plass på fødeavdelingen ved Ullevål sykehus.

Et døgn etter at vannet hadde gått, fikk hun beskjed om at hun skulle dra hjem og vente på at fødselen skulle komme mer i gang. Situasjonen gjorde at hun begynte å lure på om det var andre sykehus som kunne ta imot henne.

Nå er datteren Mina blitt ni uker og har det bra, etter en vellykket fødsel.

Men de tillitsvalgte ved Kvinneklinikken på Ullevål sykehus er bekymret for situasjonen på fødeavdelingen.

Ullevål sykehus er en del av Oslo Universitetssykehus (OUS).

Sprengt kapasitet

— Det er sprengt kapasitet ved alle fødeavdelinger i Stor-Oslo, også ved Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus, sier foretakstillitsvalgt Weronica Roksvåg i Den norske Jordmorforening.

I et brev til ledelsen ved OUS utrykker hun og og plasstillitsvalgt Sigrid Aanestad Hagness bekymring for pasientsikkerheten.

"Vi er opptatt av å kunne gi mor og barn god oppfølging før, under og etter fødselen, og av at ansatte skal være faglig oppdaterte og trives i arbeidet sitt. Det er en tverrfaglig bekymring når det gjelder pasientbehandling – og sikkerhet på grunn av bemanningssituasjonen", skriver de i brevet.

Tillitsvalgte og verneombud forteller at de er stadig mer urolige for at det skal skje uheldige hendelser med potensielt fatale konsekvenser. Fødeseksjonen er en akuttavdeling der minutter kan være avgjørende for utkommet for mor og barn.

Jordmødrene forteller om stadig flere arbeidsoppgaver, og at innføring av nye dataprogrammer i kombinasjon med høye fødselstall er krevende.

— Det harført til uforsvarlig høy arbeidsbelastning og økt risiko for pasientene, sier Hagness.

Fikk beskjed om å vente

Natt til 10. mai gikk vannet til Kaja Berger Vardøen. Hun ringte sykehuset og fikk beskjed om å komme kl. 08. Da møtte hun opp på sykehuset, men ble sendt hjem og fikk beskjed om å komme tilbake om kvelden. Det opplevde Vardøen som uproblematisk, da riene hennes var sporadiske.

Utover dagen økte smertene og riene kom hyppigere, og Vardøen var glad for at hun skulle på sykehuset kl. 21.

— Da jeg kom dit opplevde jeg at det var travelt der. Jeg fikk beskjed om å gå litt rundt i noen timer til, sier Berger Vardøen.

Klokken 23 var hun tilbake på Ullevål sykehus. Der måtte hun sitte på et fullt venteværelse før hun fikk snakke med en jordmor, som ba henne komme tilbake morgenen etter.

— Jeg ville ikke dra hjem, jeg hadde regelmessig og sterke rier. Jeg var redd og følte ikke at det var trygt, sier Vardøen.

Ble sendt hjem

Kaja Berger Vardøen med datteren Mina (9 uker).

Vardøen og samboeren ble likevel sendt hjem. Men etter en halvtime hjemme var riene så sterke at hun ringte til sykehuset igjen. — Jordmoren sa at jeg hørtes for pigg ut, og at jeg måtte jobbe litt mer hjemme. Jeg måtte argumentere, spørre hva som skulle til for å få en fødeplass, sier Vardøen.

Etter nok en telefon reiste hun og samboeren til sykehuset, der det ble bekreftet at fødsel var i gang og at Vardøen hadde syv centimeter åpning.

— Alt gikk bra da jeg til slutt kom inn på sykehuset. Det var en trygg og god fødsel. Men jeg opplevde at jeg måtte diskutere og krangle meg til en fødeplass. Neste gang jeg skal føde, kommer jeg til å ha en helt annen taktikk, sier Vardøen.

Må vurdere å innføre køyesenger

De tillitsvalgte er bekymret for at flere skal oppleve det samme som Vardøen. De mener at Oslo Universitetssykehus har for små lokaler og at det til enhver tid er mangel på senger, og at sykehuset ikke har tatt høyde for befolkningsveksten i Oslo.

— Vi må snart vurdere å innføre køyesenger. Det er til enhver tid mangel på senger på fødeavdelingen. Det er fød and go. Kvinner trenger tid på å føde. Mange førstegangsfødende bruker lang tid, det tar gjerne åtte til tolv timer fra kvinner selv føler at fødselen har begynt til barnet er født, sier Roksvåg.

Roksvåg og Hagness etterlyser en klar plan på hvordan fødselsomsorgen i Oslo skal se ut i fremtiden.

Har sendt fødende til Fredrikstad og Drammen

Avdelingsleder Kristi Hjelle ved fødeavdelingen på OUS bekrefter at kvinner fra Oslo har blitt sendt til Fredrikstad og Drammen for å føde, men sier at dette skjer i liten grad.

— I 2014 ble ca. 200 kvinner overført til et annet sykehus i forbindelse med fødsel.Vi har ca. 10.000 fødsler hos oss hvert år, sier Hjelle.

Hun peker på at de fleste som blir overført, blir overført mellom Oslo universitetssykehus' to fødesteder på Ullevål og Rikshospitalet.

— Noen ganger er vi nødt til å sende den fødende til andre nærliggende sykehus. Det gjelder særlig Ahus eller Bærum sykehus. Det skal alltid gjøres en vurdering av om videre transport er medisinsk forsvarlig, og den fødende skal få informasjon om hvorfor vi er tvunget til å gjøre dette. Det kan hende at kvinner også blir overflyttet til Fredrikstad og Drammen, men det skjer i svært liten grad, sier Hjelle.

– Ferien er en utfordring

Hjelle mener at fødselshjelpen i Oslo er god og trygg, men sier at sommerferien er en utfordring for fødeavdelingene, fordi det er den travleste perioden av året.

— Noen ganger kommer det så mange fødende kvinner samtidig til et av våre to fødesteder, at det vil utgjøre en medisinsk risiko om alle skal føde der de ankommer. Som det minste av to onder, må vi da overføre enkelte kvinner til en annen fødeavdeling, sier Hjelle.

Har du noen minutter til? Les om ALS-syke Kirsti Birgitte Forsberg som blir den første pasienten i verden som får prøve en helt ny behandlingsform.

Les også

  1. «Vi trenger flere barn»

  2. Legger Oslo universitetssykehus opp til at barn skal komme til verden i ambulanse i 160 km i timen oppover E6?

  3. - Sykehus kan ikke kreve betaling for fødsel

Les mer om

  1. Fødsel