Norge

Dette er det nye byrådets budsjett

Her er noen av endringene det nye byrådet vil ha i oslo-budsjettet for 2016.

doc6mry8vhfn0811wb2v2hh.jpg

 • Wasim Riaz

Torsdag presenterer det nye byrådet sitt første budsjett. Det er 18 år siden sist flere av partiene var med på noe slikt.

 • De har kommet med mange valgløfter: Her er fem løfter det nye byrådet må innfri
  — Vi skal være en åpen, fremtidsrettet, ubyråkratisk kommune. Som byregjering er vi opptatt av å løse folks hverdagsutfordringer og de globale klimautfordringene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Her kan du lese hele tilleggsinnstillingen det nye byrådet la frem torsdag

Finansbyråden åpnet med dikt

Han startet med å gi ordet til finansbyråd Robert Steen (Ap), som valgte å åpne på utradisjonelt vis: med et dikt. Han presiserte at det nye byrådet kun hadde hatt noen dager, mens det borgerlige byrådet har brukt flere måneder.

— Til tross for at vi har hatt kort tid, så legger vi i dag frem noe vi føler vi kan være stolte av og som markerer det politiske retningsskiftet kommunevalget ga i høst, sier Steen.

Han mente det forrige byrådet har søkt å føre en ansvarlig politikk, men pekte på flere ting som bekymrer:

 • Underrapportering av pensjonskostnader på 6 milliarder kroner over 12 år. – Det belaster oss i dag, og vil gjøre det de neste årene, sier Steen.
 • Byggekostnadene for Deichman, og kostnadene for de nye byggene i Bjørvika.
 • Innkjøpene av nye trikker. – Tidligere fremlagte kostnadsrammer har vist seg å være urealistiske. Vi må øke investeringsrammene med mer enn 1 milliard kroner for å få det på plass.

Fremmer forslag om eiendomsskatt

Finansbyråden varslet at byrådet vil fremme forslag om å innføre eiendomsskatt fra 2016. Det vil gi 150 millioner kroner i ekstra inntekter.

Miljø og samferdsel

 • Vedlikeholdsbudsjettet til sykkelveiene øker fra tre millioner til 24 millioner kroner.
 • 110,5 millioner kroner mer skal gå til å redusere Oslos utslipp med 50 prosent innen 2020
 • 10 millioner kroner til sykkelinvesteringer i bydelene
 • Fra 1. januar kommer en prøveordning på plass for støtte til å kjøpe elsykkel. Detaljene er ennå ikke klare, men det er bevilget 5 millioner kroner.

Barn og eldre

 • Vil bygge 648 nye barnehageplasser, 200 mer enn det borgerlige byrådet la opp til.
 • 100 nye årsverk i hjemmetjenesten
 • Gratis AKS fra 1. trinn i bydel Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand fra neste år. Det koster 16,4 millioner kroner.
 • Barnevernet styrkes med 13,4 millioner kroner
 • Elevtallskompensasjonen økes fra 80 til 85 prosent

Idrett og kultur

 • 11 kunstgressbaner skal rehabiliteres i 2016
 • Ny kunstgressbane bygges i bydel Vestre Aker
 • Fire millioner kroner til garderobeanlegg på Linderudkollen
 • 2,6 millioner kroner til garderobeanlegg på Voldsløkka
 • Det settes av 1,5 millioner kroner til å planlegge et senter for byøkologisk innovasjon
 • Byantikvaren får 3 millioner kroner mer
 • Flere kulturinstitusjoner får mer i støtte (Se under)
  Ifølge byrådet, har de lagt til 61,8 millioner kroner mer enn det borgerlige byrådet la inn i sitt budsjett til idrett.

Dette har de sluppet på forhånd

Det har kommet noen lekkasjer før budsjettet er lagt frem, de fleste fra byrådene selv.

 • Tre millioner kroner til gründersatsing i Oslo. 1 million kroner er øremerket Tøyen Startup Village.
 • 10 millioner kroner går til helsestasjonene for bedre oppfølging av de yngste barna
 • Dagsavisen skriver at Popsenteret får tre millioner. Det blir gratis inngang for skoleelever ved Popsenteret og Vigeland-museet.
 • Litteraturhuset unngår et kutt de borgerlige la inn i sitt budsjett, og får 3,5 millioner kroner.
 • NRK melder at byrådet setter av 10 millioner kroner til 35 nye lærere på barnetrinnet i Oslo. Lærerne blir fordelt på seks skoler.
 • Det settes av fire millioner kroner i en egen pott til alle som vil hjelpe flyktninger. Både etablerte organisasjoner og andre kan søke om penger.

- Gjør kommunen mer økonomisk sårbar

Opposisjonsleder Eirik Lae Solberg (H), som inntil nylig var finansbyråd, sier at det nye byrådet gjør med sitt budsjettforslag kommunen mer økonomisk sårbar.

— Min umiddelbare kommentar er at byrådet gjør kommunen mer økonomisk sårbar midt i en vanskelig økonomisk situasjon i landet. Byrådet støvsuger kommunen for alle økonomiske buffer. De tømmer for eksempel forsikringsfondet til kommunen for å bruke penger på andre formål, sier Solberg.

Han legger til at i tilleggsinnstillingen står det at det ikle er sikkert at det blir mulig å innføre eiendomsskatt allerede i 2016.

Eirik Lae Solberg (H) Junge, Heiko

— Likevel legger byrådet opp til at de får 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatt neste år. Med andre ord bruker de penger de ikke har.Han har også lagt merke til noe han mener er løftebrudd.

— I valgkampen ble det sagt at det kommer 500 nye stillinger i eldreomsorgen, men nå er det lagt opp til 100 nye stillinger.

Lae Solberg har ennå ikke satt seg godt nok i tilleggsinnstillingen.

— Vi fikk den klokken 11.45. Da vi styrte byen, fikk opposisjonen tilleggsinnstillingen fire timer før den ble lagt frem, sier Solberg.

Lover flere stillinger

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier at det er riktig at det kommer 100 nye stillinger i 2016, men lover at tallet blir økt til 500 innen 2019.

— Nå har vi bare hatt fire uker til å jobbe med budsjettet. Neste gang vil vi ha et helt år. De nye stillingene vil være på plass innen 2019, lover Steen.

Robert Steen (Ap) Stein Bjørge

Byråden er ikke enig i kritikken fra Eirik Lae Solberg når det gjelder forsikringsfondet.— Vi har flyttet litt over 40 millioner kroner fra forsikringsfondet til kommunens forsikringskasse. Nå har vi samlet begge deler på ett sted, noe vi mener er mer hensiktsmessig, sier Steen.

Forventet bedre kollektivtrafikk

Venstres gruppeleder, Guri Melby, var selv samferdselsbyråd i det forrige byrådet. Hun er ikke særlig imponert over tilleggsinnstillingen fra dagens byråd.

— Vi ble kritisert for budsjettet vi la frem. Nå ser vi at det er lite kollektivsatsing i innstillingen fra byrådet. Det er for eksempel ikke lagt til flere avganger. I vårt budsjett la vi inn en økning på fem prosent blant kollektivreisende. Da ble vi kritisert. Nå legger det nye byrådet samme tall til grunn, sier Melby.

— Men de øker bevilgningene til innkjøp av trikker. Hva sier du til det?

Guri Melby (V) Terje Bendiksby, NTB scanpix

— Dette er kun en justering av prisen. Det er planlagt å kjøpe 87 trikker, slik vi foreslo, svarer Melby.Hun vil heller ikke være med på at byrådet åttedobler budsjettet for sykkelveinettet til 25 millioner.

— I vårt budsjett la vi inn ti millioner kroner til sykkelveinettet. Sånn sett smører byrådet med litt tykt på når de sier at det er en åttedobling, sier Melby.

Støtteordning for elsykkel

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) garanterer at Oslo vil merke klimapolitikken til det nye byrådet.

— Når det gjelder åttedoblingen, så har vi sammenlignet tallet med årets budsjett. I 2015 blir det brukt tre millioner kroner på sykkelveier. Vi vil bruke 25 millioner, forklarer Berg.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) Stein Bjørge

For å få flere på elsykkel, har Berg fått på plass en støtteordning for elsykler for osloborgere. Kommunen skal bruke fem millioner kroner på ordningen.— Elsykkel er en god måte for å få flere til å sykle. Derfor satser vi på det, sier Berg.

Hun skryter av at budsjettet har fått 110 millioner kroner mer til klimatiltak, og nevner særlig 20 millioner kroner til solcellepaneler til offentlige bygninger.

Endelig fornøyd

Etter en årrekke i opposisjon kunne SV endelig juble for et budsjettforslag.

- Vi er veldig fornøyde med at det nye byrådet satser på barn. Det er flere gode velferdstiltak i budsjettet. Det er også hyggelig med så mange miljøtiltak, blant annet høyere parkeringsavgifter. Det betyr at forurenseren skal betale mer, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av SVs bystyregruppe.

 1. Les også

  Bare én Oslo-bydel følger anbefalt oppfølging av de yngste barna

 2. Les også

  Tidligere byrådsleder i Oslo har fått ny jobb

 3. Les også

  Fem valgløfter som Oslos nye byråd må innfri

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo-budsjettet: Bruker rekordmye penger – men gjelden er ikke økt

 2. OSLOBY

  Slik har Oslo fått milliarder ekstra å bruke i budsjettet

 3. POLITIKK

  Nå endrer Oslo-byrådet eiendomsskatten. «Nuller ut» kuttet fra regjeringen.

 4. OSLOBY

  Oslo-byrådet håver inn på eiendomsskatt neste år: Økte boligpriser gir deg høyere regninger

 5. OSLOBY

  Opposisjonen om budsjettet: – Man drar gullkortet og glemmer morgendagen

 6. OSLOBY

  Oslos gjeld vil doble seg på fire år