Norge

Mener at regjeringen er kvinnefiendtlig

Regjeringen vil stryke punktet om likelønn i statens tariffavtale. LO mener at statsråd Jan Tore Sanner vil reversere likestillingspolitikken.

afp000709971-hXeiwWiHvl.jpg Foto: Gunnar Kagge

 • Gunnar Kagge
  Gunnar Kagge

— Det er jo ganske spesielt da, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun er opprørt over det hun oppfatter som klare signaler fra statens personaldirektør om at det ikke lenger er et mål å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

I sin 1. mai-tale anklaget LO-leder Gerd Kristiansen regjeringen for å reversere likestillingspolitikken.

Les også: - Vil reversere likestillingen

Onsdag leverte staten sitt svar på fagforeningenes krav i lønnsoppgjøret. Det ga et klart signal om at langt mer av lønnstilleggene enn tidligere skal fordeles lokalt.

I tariffavtalens kapittel om lokale forhandlinger har det lenge stått et punkt som sier at «likelønn skal prioriteres». I tilbudet er det satt en strek over disse tre ordene, for å signalisere at de skal ut av avtalen.

Rønoldtangen ser overstrekingen som et av flere signaler om at likelønn ikke prioriteres. I innledningen til forhandlingene ga arbeidsgiver klar beskjed om at det ikke er ønskelig med «sentrale justeringsforhandlinger». Det er stammespråk for å løfte hele grupper.

— Dermed forsvinner et annet viktig redskap i likelønnspolitikken, sier hun.

- I staten har kvinner 96 prosent av mennenes lønn, tyder ikke det på at problemet egentlig er løst?

— Det stemmer at vi er «best i klassen», men det er med likelønn som så mye annet, om vi ikke vedlikeholder og passer på faller vi tilbake.

Oppgitt over arbeidsgiver

Også i de tre andre hovedorganisasjonene har forhandlingslederne merket seg den manglende viljen til å prioritere likelønn.

Les også:Alles kamp mot alle

— Det er i de sentrale forhandlingene vi må gjøre noe med likelønn, sier Pål N. Arnesen i YS Stat.

Derfor er han oppgitt over den sterke motviljen mot sentrale justeringer.

Sigrid Lem fra Forskerforbundet og Unio er først og fremst oppgitt over at staten ikke på noen måte konkretiserte tilbudet sitt før forhandlingsfristen gikk ut onsdag.

— Hadde de vært konkrete ville det vært lettere å konkludere, sier hun.

Rikke Ringsrød i Akademikerne er minst like oppgitt som de andre over at motparten ikke ser ut til å ta forhandlingene på alvor, og i stedet styre mot megling. Men signalet om en stor lokal pott uten føringer om likelønn eller andre prioriteringer liker hun godt.

Akademikerne vil helst at hele lønnsveksten skal skje lokalt, etter de enkelte virksomhetenes behov. En slik systemendring får de ikke til i år.

— Vi har likestillingsloven og jeg tror at man kan ta hensyn til likelønn lokalt, der det er behov, sier hun.

- Vil ha likelønn

Kommunal og moderniseringsminister velger å svare på kritikken fra LO i en e-post til Aftenposten:

”Vi vil at det skal være lik lønn for likt arbeid i offentlig sektor. I staten er det generelt sett slik at kvinner og menn i samme stilling og med samme kompetanse også har lik lønn. Den lønnsforskjellen som eksisterer mellom kvinner og menn i staten skyldes at flere menn har lederstilling og at flere menn enn kvinner jobber ubekvem arbeidstid. Vi ønsker å legge til rette for at kvinner og menn har samme mulighet for å ta lederstillinger, og andre stillinger i staten. De beste virkemidlene for å oppnå dette er ikke en likelønnspott, men en god arbeidsgiverpolitikk som gir fleksibilitet og utviklingsmuligheter både for kvinner og menn.”

Onsdag ble forhandlingene i staten og kommunene brutt, det kan bli streik fra mandag 26. mai.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

 2. KULTUR

  Klager inn manglende likelønn på Nationaltheatret

 3. NORGE

  Klare posisjoner foran lønnsoppgjøret i staten

 4. ØKONOMI

  Statsansatte: Er fornøyd med 2,4 prosent

 5. NORGE

  Brudd i lønnsoppgjøret i staten

 6. NORGE

  Ingen streik i staten - enighet i meklingen