Norge

- Viktig at de raskt får en trygg hverdag

Unge flyktninger kan overkomme traumer etter krig og en dramatisk flukt hvis de raskt kommer inn i en normalsituasjon, mener forsker.

Hvalstad transittmottak for enslige, mindreårige asylsøkere i Asker har utnyttet kapasiteten til fulle siden i sommer. Men det har bare fortsatt å strømme asylsøkere under 15 år til Norge.

 • Thomas Olsen
  Journalist

Traumatiske barndomserfaringer påvirker psykisk helse mer enn krigstraumer og dramatiske fluktopplevelser, viser forskning på flyktningers psykiske helse.

Rundt fire av ti asylsøkergutter som kommer alene til Norge sliter med psyken, viste en diagnostisk undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) mellom 2009 og 2011.

Mange lider av ulike former for posttraumatisk stressyndrom etter krigsopplevelser og lang tid på fluklt, forteller forsker og spesialist i psykiatri, Marianne Jakobsen ved NKVTS.

Les om den store familien til Babylon:

Les også

- Flere bør åpne sine hjem, dette handler om fremtiden for våre barn

— Det er den hyppigste ettervirkningen av traumatiske hendelser. Det kan være ting i hjemlandet og ting de har opplevd under flukten. Over 40 prosent får den diagnosen. Det er et kjempehøyt tall. Men en god del vil ha en spontan tilheling, så lenge de ikke opplever nye farer, får en god seng og føler trygghet. Mange opplever at kroppens alarmsystem er satt litt på strekk, at alarmen går av for fort. Men får de hjernen til å slappe av, blir de bedre, sier Jakobsen.

- Hva må til for at de skal bli bra?

— Noen trenger behandling, men for de fleste er det viktig at de kommer inn i en normaltilstand – en hverdagssituasjon. At de kommer inn i gode og trygge rammer. At de kommer i aktivitet og får venner – alt det som gir energi og mening.

Jacobsen mener plassering i en trygg og stabil fosterhjemssituasjon kan vær ideelt. Mange barn har mistet eller blitt skilt fra foreldre og vil oppleve sorgreaksjoner. Men hvis barna har opplevd god og stabil omsorg tidlig i livet, blir det lettere å knytte seg til omsorgspersoner i Norge.

– Tilknytningsforstyrrelser er noe du får av dine nærmeste. Har du hatt en god tilknytning, kan du tåle mye. Barn som har den tryggheten i bunnen – tåler å igjennom mye dramatisk. Bare de har det rimelig trygt og får de brukt sine egne iboende krefter, blir de raskt bedre.

Barnevernet på desperat familiejakt:

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE

  Da han kom til Norge, trodde han lidelsene var over. I stedet ble det så ille at han kuttet seg selv.

 2. DEBATT

  Skal regjeringen bli «best på integrering», er det ikke nok med god norskopplæring | Opaas, Flem Tomrem og Kvamme

 3. DEBATT

  Trenger vi et nytt asylinstitutt?

 4. KULTUR

  Forsker: – Det er vanlig å føle skam etter vold, også terrorangrep

 5. NORGE

  Besteforeldrene til de fem barna som ble hentet til Norge: – Vi er utrolig takknemlige

 6. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet