Norge

Friskmelder omstridt overføring av nødnettkontrakt

Direktoratet for nødkommunikasjon handlet riktig da de overførte milliardkontrakten på nødnettutbyggingen fra Nokia Siemens til Motorola Solutions uten anbudskonkurranse. En ny runde kunne økt risikoen for forsinkelser i utbyggingen og tap av menneskeliv, slår Klagenemda for offentlige anskaffelser fast.

De gamle analoge sambandsradioene til nødetatene (til høyre) skal byttes ut med et nytt, digitalt radiosystem (til venstre). Prosjektet har vært preget av forsinkelser og kostnadsoverskridelser, og er nå planlagt ferdigstilt i 2015. Foto: PAAL AUDESTAD

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Har du tips om nødnett? Kontakt våre journalistereller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Aftenposten avslørte i fjor at kontrakten på utbyggingen av det nye sambandet for nødetatene hadde blitt overført fra Nokia Siemens til Motorola uten anbudsrunde, noe som i utgangspunktet strider med regelverket.

Kontrakten, som har en verdi på fire milliarder kroner, er en av de største Motorola Solutions har fått.

Risikerte bot på 600 millioner kroner

Konkurrerende leverandører klaget saken inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Nå har KOFA slått fast at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) handlet riktig – selv om hovedregelen fremdeles står fast.

Hadde DNK blitt felt, kunne de fått en bot på 600 millioner kroner.

Les også

Stortinget skal granske nødnettprosjektet

— KOFA fastholdt at det i utgangspunktet er å anse som en ny avtale når man overfører en kontrakt til en underleverandør. Men på grunn av sakens spesielle omstendigheter har klagenemnda landet på at overføringen i dette tilfellet var lovlig, sier sekretariatsleder Anneline Vingsgård.

- Kunne risikert forsinkelser og tap av menneskeliv

Motorola Solutions har levert lignende prosjekter til en rekke europeiske land.

I Norge har utbyggingen av det nye sambandssystemet vært preget av forsinkelser og kostnadsoverskridelser, noe som til dels skyldes at Nokia Siemens, som fikk kontrakten i 2006, hadde store problemer med gjennomføringen.

Motorola var på dette tidspunktet kun en underleverandør, men overtok hele prosjektet i januar 2012.

— I dette tilfellet hadde man en kontraktspart som ikke oppfylte avtalen, og innklagede måtte løse denne situasjonen på best mulig måte. KOFA har anerkjent DNKs vurderinger om at det i dette tilfellet var det beste for statens økonomi og rikets sikkerhet å overføre kontrakten til Motorola. Ellers kunne vi risikert at utbyggingen hadde blitt forsinket, og en økt risiko for tap av menneskeliv på grunn av manglende radiosamband, sier Vingsgård.

Fryktet prosjekthavari

KOFA omtaler saken som en av de mest komplekse de har behandlet.

- Det har vært store mengder dokumenter, samtidig som vi måtte forholde oss til et bevisforbud som begrenset tilgangen til kontraktene, sier hun.

Ledelsen for nødnettprosjektet i Norge er svært tilfreds med avgjørelsen.

Les også

- Det er mange som ikke kjenner seg igjen i kritikken

— Vi er glade for KOFA har kommet til samme konklusjon som vi gjorde – at overføringen var innenfor gjeldende regelverk. Det var veldig viktig og nødvendig å gjennomføre dette for å ivareta statens interesser, sier kommunikasjonsdirektør Cecilie B. Løken i DNK.

- Hva kunne blitt konsekvensen om Motorola ikke hadde tatt over prosjektet?

— Vi var bekymret for at det kunne endt med et prosjekthavari. Det var derfor veldig viktig for oss å få en leverandør som ønsket å overta kontrakten, da NSN ønsket seg ut. Motorola har dette som sin kjernevirksomhet, og har som tidligere underleverandør i prosjektet levert store deler av nødnetteknologien, sier hun.

Du kan selv lese flere av dokumentene i Aftenpostens omfattende dokumentsamling om nødnettprosjektet - eller lese flere saker i vår nødnettportal.

Les også

 1. Skal granske nødnettprosjektet

 2. Nødetatene kan få gigantregning når Telenor stenger fasttelefonen

 3. Må bygge 12 basestasjoner i uken for å nå Faremos nødnett-mål

 4. En varslet milliardsprekk

 5. Gir nettbrett til politiet og nødnett til frivillige

 6. Krever nødnett i tunnelene i distriktene

 7. Mange er fornøyde med nødnettet

Les mer om

 1. Nødnett