Frikjenner legene

Utførte 11 operasjoner som skulle vært gjort ved større sykehus. Fortjener ingen advarsel, mener Helsetilsynet.

Leger ved Nordlandssykehuset utførte operasjoner som skulle vært overlatt til det større universitetssykehuset i Tromsø.
  • Mona W. Claussen
    Mona W. Claussen

Nordlandssykehuset i Bodø utførte i perioden 2004 — 2010 en rekke planlagte operasjoner på lever, bukspyttkjertel og spiserør.

Dette til tross for at Helse Nord RHF hadde bestemt at disse formene for kreftkirurgi skulle sentraliseres til det større Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Brøt helsepersonelloven

Flere pasienter sto siden frem i VG og Avisa Nordland og fortalte at de fikk store komplikasjoner etter operasjonene.

Særlig to leger kom i søkelyset, for å ha utført 11 av 16 omstridte operasjoner ved Nordlandssykehuset.

Begge har brutt helsepersonelloven. Men ingen av dem fortjener advarsel, konkluderer Helsetilsynet, som legger følgende vurdering til grunn:

Legenes forklaring

- Lege 1 ble ansatt som gastrokirurg (lege med spesialkompetanse for inngrep i buken) sykehuset i desember måned 2008.

Ifølge legens redegjørelse til Statens helsetilsyn var det ønskelig fra ledelsens side at han skulle utføre kirurgiske inngrep på bukspyttkjertel og lever.

Legen har opplyst at han først i august 2009 fikk informasjon fra sine overordnede om Helse Nord RHF sin avgjørelse om funksjonsfordelingen av kreftkirurgi fra 2004.

Flere pasienter er blitt utsatt for en stor risiko for skade
Statens helsetilsyn

- Lege 2 ble ansatt som gastrokirurg i november 2008. Han har opplyst at han var muntlig informert om funksjonsfordelingen ved ansettelsesintervjuet. Det ble samtidig luftet muligheter for å kunne gjenoppta kirurgiske inngrep på bukspyttkjertelen og leveren ved sykehuset i Bodø.

I desember 2008 ble han informert om at de skulle igangsette et program for dette ved sykehuset. Han fikk beskjed om at det var gitt samtykke av Helse Nord RHF, og at også UNN var informert om dette. Dermed var det ikke i strid med funksjonsfordelingen som ble bestemt i 2004.

Den eneste forutsetningen for igangsettelse av programmet var at alle pasientene skulle få tilbud om operasjon ved UNN, slik at kun de som ønsket operasjon i Bodø skulle tilbys dette.

To overleger har siden vurdert de to legenes arbeid. På bakgrunn av deres uttalelse mener Helsetilsynet at kun ett av de operative inngrepene har vært utført i strid med kravet til faglig forsvarlighet.

Pasientene kunne vært spart for lidelse

De sakkyndige mener det ikke er grunnlag for å si at forløpet etter disse store inngrepene ville vært helt annerledes dersom pasientene var blitt behandlet ved et universitetssykehus.

Statens helsetilsyn mener det likevel er grunn til å tro at både utredningen og behandlingen kunne blitt foretatt på et tryggere faglig grunnlag på et større sykehus med bredere kompetanse og større pasientvolum.

— Det kan heller ikke utelukkes at forløpet for flere av pasientene ville blitt bedre dersom vedkommende hadde blitt henvist til behandling i et større faglig miljø, skriver tilsynet.

Konklusjonen er at «flere pasienter er blitt utsatt for en stor risiko for skade».

Slakter ledelsen

I rapporten som Helsetilsynet la frem i dag, får den tidligere ledelsen ved sykehuset kritikk.

Eivind Solheim.

De sakkyndige sitter igjen med et inntrykk av «mangelfull oversikt og ledelse, struktur, kommunikasjon og oppfølgning i mange ledd. Dette gjelder både mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset, og internt i sykehuset mellom sykehusledelse, klinikkledelse og seksjon/medarbeidere», konkluderer Helsetilsynet. Sykehusdirektør Eivind Solheim, styreleder Stig Fossum og klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen gikk av som følge av operasjonssaken.