- Jøde er det vanligste skjellsordet i norske skolegårder

Jødiske barn i Norge er redde på grunn av sin trostilhørighet, ifølge kilder i det jødiske miljøet i Oslo.

En fersk global undersøkelse fra Anti-Defamation League viser at 15 prosent av nordmenn har antisemittiske forestillinger. Det utgjør over en halv million mennesker, og er flere enn i Danmark og Sverige, forteller Ervin Kohn, leder for Det Mosaiske Trossamfund og nestleder i Antirasistisk Senter.

— Nordmenn har mest antisemittiske forestillinger i Skandinavia. Det er et sykdomstegn, advarer Ervin Kohn.

- Sammen med "homo" og "hore" er "jøde" det vanligste skjellsordet i norske skolegårder, sier Kohn som er leder for Det Mosaiske Trossamfund.

Aftenpostens store artikkel søndag viser at antisemittismen i Europa øker og at barn i Brussel må skjule at de jøder.

Les saken:

Les også

Tør ikke vise at de er jøder på skoleveien

Nå sier folk i det jødiske miljøet i Oslo som ikke vil stå frem at også jødiske barn i Norge er redde.

Det er totalt 1300 jøder i Norge. 160 av dem er barn i norsk skole.

— Hvis du går på skole med et stort muslimsk miljø, tror jeg ikke det første du gjør er å rekke opp hånden og fortelle om din jødiske avstamning, sier en kilde til Aftenposten.

Antisemittiske holdninger

For noen år siden gjorde Oslo kommune en undersøkelse blant ungdomsskoler.

— Der fremkom det at en av tre jødiske elever ble mobbet minst en gang i måneden, og hva som ble brukt som skjellsord, forteller Ervin Kohn.

- Men det som skuffet elevene mest, var lærernes og skoleledernes likegyldighet.

En rektor skal ha ment at det å bli kalt "en jævla jøde" kunne sammenlignes med å bli kalt "en jævla vestlending".

— En fersk, global undersøkelse fra Anti-Defamation League viser at 15 prosent av nordmenn har antisemittiske forestillinger. Det utgjør over en halv million mennesker, og er flere enn i Danmark og Sverige, forteller Kohn.

Forstanderen mener høy antisemittisme er et tegn på et sykt samfunn.

- Hva innebærer det å ha slike holdninger?

— At du tror på stereotypier og konspirasjonsteorier, som at jøder har stor innflytelse på verdens finansmarkeder og søker verdensherredømme. Det rare med antisemittismen er at den er over 2000 år gammel, men likevel aldri dør. Det er mye historieløshet blant folk, og man trenger ikke engang å ha jøder i et land for at det skal være antisemittiske holdninger der, påpeker Kohn, som også er nestleder i Antirasistisk Senter.

- Feil fokus

Lederen mener Aftenpostens vinkling på temaet er feil fokus.

— Vi skal ikke bekjempe antisemittisme fordi det er synd på jøder, eller fordi redde jødiske barn ikke tør å vise davidsstjernen sin eller kippaen de har på hodet, sier han.

— Vi skal bekjempe slike holdninger fordi de er farlige, og kan føre til elendighet. Tror du på én konspirasjonsteori, er det lett å tro på en til. I alternativmiljøene finner du folk som ikke vil gi barna sine vaksine, og tror at kondenssporene etter jetfly egentlig er NATO-fly som sprayer befolkningen. Slike forestillinger må vi holde i sjakk, hvis vi vil holde samfunnet friskt.

Er blitt angrepet

For to år siden gjorde Holocaustsenteret en befolkningsundersøkelse som viste at 12,5 prosent av nordmenn hadde utpregede fordommer mot jøder. Der står det at utbredelsen av slike holdninger er relativt liten i Norge, sett i en europeisk sammenheng.

I 2006 ble synagogen på St. Hanshaugen beskutt. Det Mosaiske Trossamfundet har opplevd at folk har gjort fra seg på trappen, bygget er blitt tagget og i dag holder politiet vakt under gudstjenestene.

- Har norske jøder grunn til å være redde?

— Jeg opplever ikke at vi er i fysisk fare eller at presset mot oss har økt, sier Ervin Kohn.

— Personlig er det antisemittismen jeg frykter mest. Holocaustsenterets studie viste at fire prosent av det norske folk forsvarte skuddene mot synagogen. Legger du til dem som mente det ikke gjorde noe siden ingen ble skadet, og de som av en eller annen grunn følte at de ikke kunne svare på dette, er vi oppe i 15 prosent som var likegyldige til skuddene. Det plager meg. Både majoritetsbefolkningen og minoritetene må ta et oppgjør med antisemittismen i egne rekker.