– Steinene utgjør en stor risiko for trafikksikkerheten

Kontrollørene til Statens vegvesen slo til da de fikk øye på denne lastebilen.

Statens Vegvesen

Kontrollørene til Statens vegvesen fikk nylig stoppet lastebilen på Sandmoen i Trondheim. Da lå det flere store steiner bak, ved siden av lasteplanet på kjøretøyet, skriver Adresseavisen.

– Dette er ille. Steinene kan falle av når lastebilen kjører i høy hastighet. De kan treffe andre trafikanter eller andre kjøretøy og gjøre stor skade. Tenk hva som skjer hvis de faller av når lastebilen kjører i 70 eller 80 kilometer i timen. Steinene utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Moen påpeker at steinene også kan gjøre skade på andre kjøretøy hvis de faller ned på veien.

– Slik skal man ikke kjøre rundt på offentlig vei, sier Moen, som legger til at han er glad for at de oppdaget og fikk stoppet lastebilen.

– Det er viktig at vi fikk lastebilen bort fra trafikken på grunn av faren den utgjør, sier han.

Sjåføren fikk kjøreforbud og ble anmeldt for forholdet.