Bitter strid etter ulveforliket - Helgesen innkaller til møte onsdag

En bitter ulvestrid følger miljøminister Vidar Helgesen (H) inn i det nye året. Onsdag må han svare på hvordan han skal følge opp Stortingets ulvepolitikk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har innkalt partiene bak ulveforliket på Stortinget til møte på sitt kontor onsdag.
  • NTB

Helgesen vendte like før jul tommelen ned for felling av fire ulveflokker. Det vakte sterke reaksjoner, og statsråden har nå innkalt de fire partiene som sto bak ulveforliket, til et møte på sitt kontor onsdag.

– Vi forventer at Vidar Helgesen svarer på hvordan han som ansvarlig statsråd vil følge opp Stortingets ulvepolitikk, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Han reagerte «med sjokk og vantro» på beslutningen før jul.

– Et sentralt mål i ulveforliket er sameksistens mellom rovdyr og beitedyr, og det ble satt et bestandsmål. Da kan ikke statsråden bruke loven som unnskyldning for å opprette et ulvereservat, sier Bartnes, og legger til:

Også internt i Regjeringen er ulvestriden et faktum etter ulveforliket før jul.

– For å skape tillit til ulveforvaltningen må regjeringen som et minimum klare å følge opp det de folkevalgte vedtar.

Varsler "bygdeopprør"

Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF står bak ulveforliket. Men rovdyrpolitikken er svært omstridt, og både ulveforkjemperne, som vant en viktig seier med Helgesens beslutning før jul, og ulvemotstanderne vet å gi lyd fra seg.

Denne gangen er det motstanderne, blant dem jegere, beitenæringsfolk, grunneiere, friluftsfolk og lokale ordførere, som mobiliserer til protestaksjon.

– Jeg tror dette blir et bygdeopprør som man sjelden har sett maken til i Oslo, sa Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, til avisen Glåmdalen i helgen.

For øvrig sendte Norskog, som representerer skogeiere, mandag et brev til departementet der organisasjonen ber Helgesen gi et begrunnet svar på hvordan hensynet til jaktrettighetene vurderes i forbindelse med lisensfelling av ulv.

Statsministeren støtter Helgesen

Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte. Skadepotensialet ikke er stort nok til at de fire ulveflokkene i Hedmark kan skytes, ifølge Justisdepartementets lovavdeling.

Flere personer har meldt seg ut av Hedmark Høyre i protest mot beslutningen. Men en ringerunde VG foretok i romjulen, viste at et «ulveopprør» har liten støtte i partiets øvrige fylkeslag.

Statsminister Erna Solberg (H) har dessuten støttet Helgesen og slått fast at regjeringen ikke har noe annet valg enn å «følge norsk lov og internasjonale avtaler».

Motbør fra landbruksministeren

Men Helgesen har også møtt motbør internt i regjeringen. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) varslet julaften at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen om å stanse all felling av ulv i og i kanten av ulvesonen.

Landbruksdepartementets faglige råd var å følge fellingsvedtaket fra rovviltnemndene. Dales departement mener, etter nøye vurdering av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, at disse ikke er til hinder for å felle ulv i revirer innenfor ulvesonen.