Anne Linell Sundt døde av overdose. Nå er legekjæresten tiltalt.

Anne Linell Sundt var plaget av sterke smerter. Legekjæresten hjalp henne med sprøyter og store mengder legemidler og å sette sprøyter. Da hun døde innleverte han et forfalsket testamente.

Bærumslegen (58) er nå blant annet tiltalt for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Nå foreligger tiltalen. Den 58 år gamle legen var kjæreste med Anne Linell Sundt. Hun var svigerdatteren til skipsreder og tidligere Bergesen-eier Petter C.G. Sundt, som døde av kreft i 2007.

Hun var plaget med sterke smerter på grunn av en nervelidelse. I tiltalen som nå foreligger, signert av statsadvokat Leif Morten Eide, skal legekjæresten hennes ha sørget for å gi henne store mengder sterkt vanedannende legemidler. Dette ga han henne i tillegg til det hun fikk fra sin egen lege, uten å informere fastlegen hennes om det.

– Uaktsomt drap

Ifølge tiltalen utviklet hun derfor stadig sterkere avhengighet til medikamentene og dermed økte forbruket hennes tilsvarende.

I tillegg til at han er tiltalt for alvorlige brudd på helsepersonelloven, er han derfor også tiltalt for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter:

«Som en følge av dette døde Sundt natt til fredag 12. desember 2014 av en overdose av blant annet legemidlene Petidin, Fentanyl, Karbamazepin, Ketobemidon, Zopiclon, Kodein og Diazepam.»

Det går frem av tiltalen at påtalemyndigheten mener at legen injiserte legemidlene og/eller overlot til henne selv å gjøre det. Noe som burde vært gjort på sykehus under medisinsk overvåkning. Han skal ha oppbevart store mengder legemidler i boligen på en måte som gjorde at andre kunne få tak i dem.

– Tar det svært tungt

Bærumslegen har hele tiden nektet straffskyld. Politiet har tidligere holdt ham siktet for forsettlig drap. Nå er anklagen redusert.

Mannens forsvarer, advokat Arild Holden har sier at 58-åringen har tatt drapsanklagen svært tungt.

Anne Linell Sundt etterlater seg to mindreårige barn. Hun var god for flere millioner kroner og bodde i en kostbar villa på Bygdøy.

Legen ankedaterte et testamente der han sto som begunstiget i arveoppgjøret etter Anne Linell Sundt og med borett i denne villaen på Bygdøy.

Teori om vinningsmotiv

Bærumslegen hadde ifølge politiet en anstrengt økonomi da han flyttet inn i Sundts bolig på Bygdøy. Advokat Arild Holden har tidligere tilbakevist at mannen hadde økonomiske problemer på det tidspunktet politiet viser til.

Etter dødsfallet la legen frem et testamente som angivelig viste at han skulle få rett til å bo der etter hennes død. I testamentet var legen oppført som arving.

Senere kom det frem at testamentet var falskt. To personer, som hadde signert testamentet som vitner, etter Sundts død, er senere dømt i Oslo tingrett til 45 dagers fengsel. Dommen slår fast at de to ved sine underskrifter påsto at testamentet ble undertegnet av Sundt med dem som vitner. De tilsto forfalskningen i retten og sa at det var legen som hadde bedt dem undertegne.

– Han har erkjent de faktiske forhold vedrørende testamentet, vi kommer tilbake til spørsmålet om straffskyld, sier advokat Holden.