Norge

108 får erstatning i lungekreftsaker

108 pasienter og pårørende får erstatning etter forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft i perioden 2012 til 2015.

  • NTB

Bakgrunn: Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil.

– Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Feiltolkning utgjør en tredel av sakene som har fått medhold. Feilen har oppstått ved tolkning av bilder og vevsprøver. Slike feil fører til at funn blir oversett eller feiltolket.

– Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier Jørstad.

Feilene som gjøres i oppfølgingen av lungekreftpasientene, har store konsekvenser. 71 prosent av dem som fikk medhold, døde for tidlig eller fikk dårligere utsikter til å overleve sykdommen, opplyser NPE.