Norsk psykiatri: Én graf peker bratt opp. Én peker bratt ned.

Pasientene blir flere og kostnadene høyere. Men psykiatrien har likevel mistet nesten halvparten av sengekapasiteten de siste to tiårene.

Disse sengene er det blitt færre av: Sengepost på Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus.

Eksplosjon av unge syke. Én til to måneders ventetid for de voksne. Ansatte som kjenner på press for å skrive ut syke.

Norge hadde en gang langt flere sengeplasser i psykiatrien enn det vi har nå.

Les hele saken med abonnement