Norge

Lettere å droppe reklame

Ny teknologi gjør at du rett og slett kan spole frem til programstart og unngå reklamen.

  • Åshild Bekke Eidem

Såkalte PVR er på full fart inn i norske hjem. PVR står for Personal Video Recorder, og gjør det mulig å forsinke seertidspunktet på et program, slik at seeren kan spole over reklamen og likevel ha sett ferdig programmet i det sendingen slutter. – Det skjer mye på utstyrsfronten, og det vil endre folks vaner. Når man tar imot digitalt, er det lettere å skippe reklamen. Dette skal vi se på i løpet av året som kommer. Hvis folk skipper reklamen, kan det muligens føre til at sponsing blir viktigere og produktplassering mer interessant, sier Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Kjøreregler

Pressens egne etiske regelverk trekker klare linjer mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing i den såkalte Tekstreklameplakaten. – Det er ingen tvil om at det vil dukke opp nye utfordringer. Det kan tenkes at strikken muligens bli tøyd utenfor tekstreklamens grenseland når det blir lettere for forbrukeren å droppe reklamen, sier Odd Isungset, leder i Pressens Faglige Utvalg.Fristelser. Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, har ikke fått flere henvendelser om brudd på Tekstreklameplakaten, og tror det skyldes at dette ikke er noe den jevne seer er opptatt av å melde fra om. Kokkvold frykter at mediene utsettes for stadig sterkere fristelser. – Økt kommersialisering av samfunnet kombinert med dårlig økonomi i redaksjonene og økt krav til inntjening hos eierne har gjort at man er ekstra utsatt, sier Kokkvold, og understreker:

Nytt forslag

– Medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom journalistikk og butikk – det er det sentrale.I et forslag til nytt EU-direktiv foreslås det å gi TV-kanalene rett til å selv bestemme når programmer kan avbrytes for reklame. I tillegg foreslås det å tillate produktplassering.

Les også

  1. Bryter reglene for TV-sponsing