Norge

Bare blåbær!

Blåbær - noe av det sunneste du kan putte i deg, anbefaler legen Audun Myskja. Men fort deg ut og plukke mens de ennå er der.

Sunt og godt, men intet trylleformular. Og husk: Skogsbærene er best, og du får turen i tillegg!
  • Forf>
  • <forf>may Britt Brøyn <

Tidligere brukte vi dem som gratis og god "matauk". Så begynte noen å snakke lavt om hvor sunne de kanskje var — og begynte å bruke bærene til mer enn pannekaker. De siste årene er det kommet stadig mer dokumentasjon på at blåbær trolig er noe av det aller sunneste vi kan putte i oss. Omsetningen av blåbærprodukter har skutt i været, og kreative produsenter lanserer stadig nye blåbærfristelser - i helsekostforretninger som konsentrat og piller, i dagligvare i alt fra yoghurt til kjeks. - Men hvorfor ikke plukke dem selv - de ligger jo der ute og bare venter på deg, oppfordrer legen Audun Myskja, ute med en bok om det mest folkelige av alt: Blåbær som mat, matauk og medisin.

Folkemedisin.

For at blåbær har spilt en viktig rolle i folkemedisinen, er det ingen tvil om - blant annet mot diaré, dysenteri, betennelser i mage, skjørbuk, influensa og øyesykdommer. - Men det var først den store studien til den amerikanske forskeren J. A. Joseph i 1999 som virkelig igjen satte blåbær på dagsordenen. Denne dokumenterte at vi sannsynligvis kan reversere aldersforandringer i hjernen gjennom levesett og kosthold, og at blåbær har egenskaper som gjør den helt unik i denne sammenhengen, sier Myskja. Myskja viser til helt fersk forskning når han hevder at blåbær er supernæringen fremfor noe - som trolig kan hjelpe mot både Alzheimer og demens, Parkinsons, kreft, luftveis- og urinveisinfeksjoner, hjerte- og karlidelser og diabetes. Forklaringen er blåbærets høye innhold av antioksidanter: 8,23 mmol pr. 100 g, mens for eksempel blomkål har 0,23 og agurk 0,05.

I år kan det bli kamp om blå-bærene, tror Audun Myskja.

Les mer om

  1. Helse