Norge

– Fjern russebussene og lag en feiring etter eksamen

Stort fravær fra skolen i hele mai. Historier om narkotikabruk og utestengelse. Henrikke Bugdø-Aarseth, ombud for barn og unge i Viken, mener det bør legges en nasjonal plan for å endre russefeiringen.

Rusleruss i Frognerparken (f.v.) Thor Oscar Akre, Batuhan Akpinar og Amund Ruus (bak) har vært på skolen i russetiden, men mange medelever er fraværende.
 • Frøydis Braathen
  Journalist
 • Anine Hallgren
  Journalist

Russesangene ljomer fra et lite anlegg blant ruslerussen som har samlet seg i Frognerparken torsdag kveld. Ingen i denne gjengen er på buss, men de synes ikke det er kjipt.

– Poenget med å være rusleruss eller vandreruss er å samles og bli kjent med nye mennesker, sier Thor Oscar Akre (18).

– Vi føler ikke på fomo eller status, vi har hatt en veldig fin russetid. («Fomo» er forkortelse for «fear of missing out» eller frykten for å gå glipp av noe på norsk, journ.anm.)

Denne gjengen har vært mye på skolen i det siste, selv om de både slipper eksamen og fraværsgrense. Men det er mange som er fraværende.

– Det går veldig mye sykdom nå. Og jeg tror ikke et høyt fravær har så mye med russetiden å gjøre. Vi er ferdige med det meste av prøver, sier David Venker (18).

I år er det tre år siden forrige russekull fikk feire som normalt, men debatten om utfordringer rundt russefeiringen har på nytt tatt fyr: Mediene er fulle av historier om narkotikabruk og om ungdom som blir utestengt fra russebusser og tilbringer tiden på videregående alene.

Stort fravær i mai måned er en annen utfordring på skolene. Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag, sier at tillitsvalgte fra skoler i hele landet melder om at fraværet i år er bekymringsfullt høyt.

Halvtomme klasserom

I februar ble det bestemt at elevene skal fritas fra fraværsgrensen på grunn av koronasmitten.

Fritak fra fraværsgrensen og avlyste eksamener kombinert med russetid, betyr mange tomme pulter i klasserommene.

– På samtlige fylkesårsmøter er tilbakemeldingene fra tillitsvalgte ved skolene at fraværet er bekymringsfullt høyt. Spesielt meldes det om stort fravær blant elever på avgangstrinnet. Det går ut over undervisningen og ikke minst elevene selv.

– Eneste form for «regulering» blant russen har vært fraværsgrense og eksamen. Nå ser vi resultatet av at vi ikke har det i år, mener Nyhuus.

– Påvirker skolemiljøet fra ungdomsskolen

Russetiden regnes for privat, og skolen har derfor ikke et ansvar for feiringen. Politiet kan bare blande seg ved bråk eller ved tilfeller der kriminelle handlinger kan dokumenteres. Så hvem kan egentlig vri feiringen i en mer positiv retning?

Henrikke Bugdø-Aarseth, ombud for barn og unge i Viken, mener russefeiringen ikke lenger er privat, men en del av skolens og myndighetenes ansvar.

– Russefeiringen er så inngripende i skolens hverdag. Den påvirker elevenes skolemiljø fra ungdomsskolen av. Ekskludering handler om skolemiljøet og om paragraf 9A, som skolene har ansvar for.

Fylkestinget i Viken vedtok i 2019 et prosjekt for en bedre russefeiring. De jobber blant annet med forebyggende arbeid opp mot foreldre og ungdom, samarbeid mellom skole, elevråd og russ og tett oppfølging av russekullet.

Nå mener Bugdø-Aarseth nasjonale myndigheter må vise handlekraft, iverksette tiltak for en nasjonal endring og regulere feiringen i større grad.

Vil flytte feiringen

Det kan ikke være opp til den enkelte skole, forelder eller ungdom å gjøre noe med feiringen, mener Bugdø-Aarseth.

– Ungdom må snakke om skolemiljøet og feiringens konsekvenser, og de må bli bevisstgjort og veiledet i møte med kommersielle aktører. Vi mener også at skolene kan tenke nytt og få til et samarbeid med elevråd og avgangselever og la ungdom finne en ny og attraktiv feiring for alle.

– Tror du det er realistisk at et slikt arrangement vil kunne erstatte russefeiringen vi har i dag?

– Mange skoler jobber godt med skolemiljøet. Å arrangere noe sosialt vil gjøre at mange avgangselever deltar. Det har for eksempel Glemmen videregående erfart. Der har de blant annet arrangert en stor grillfest med elever og lærere. Dette felles arrangementet har vært for alle og har vært vellykket.

– Ungdom trenger et sted å være sammen. Fellesarrangementer på skolen og et sted å samles i kommunen, kan gjøre russebusser mindre attraktive, sier Bugdø-Aarseth.

– Fjern russebussene

Hun mener russebussene fører med seg grupperinger og ekskludering.

– Russebussene må fjernes, og myndighetene må bruke det de har av lover som kan håndheves.

Hun foreslår at det bør ses på lovlighet ved desibelnivå, aggregatstørrelse på busser og kontroll av beltebruk i bussene.

– Det er pålagt å bruke bilbelte, men mange på russebussene gjør jo ikke det. Politiet har laget en handlingsplan for oppfølging av russen. Det er mye bra som gjøres blant instanser og rundt i landet. Nå må myndighetene få til et samarbeid og gjøre en nasjonal innsats.

F.v. David Venker, Tobias Grude Rønning og Thomas Bjørnsen Flaata deler ut russekort i Frognerparken.

– Høydepunktet er jo 17. mai

Russen Aftenposten møter i Frognerparken torsdag kveld mener det hadde vært helt greit å flytte russetiden til etter eksamen.

– Det er jo ganske unødvendig med så stor feiring rett før du skal ha en tentamen eller eksamen og så ende opp med en dårlig karakter, sier Thomas Bjørnsen Flaata (19).

Men de er opptatt av hva som ville skjedd med høydepunktet 17. mai hvis russetiden ble flyttet.

– Russetiden topper seg jo med 17. mai, da måtte vi i tilfelle hatt veldig tidlig eksamen, sier Batuhan Akpinar (18).

Russepresidenten: – Må jobbe for å unngå ekskludering

I vinter prøvde russens hovedstyre i Oslo og Akershus å finne ut om det lot seg gjøre å utsette feiringen til etter eksamen. Russepresident Thomas Aasen forteller at de fikk blandede tilbakemeldinger fra russen.

– Noen vil gjerne vente til etter eksamen, og til det er varmere og lysere netter. Samtidig kan det stå i veien for muntlig eksamen, og man kan risikere at feiringen varer inn i sommerferien.

Aasen er også enig i at ekskludering kan være et problem.

– Det må vi jobbe for å unngå. Samtidig er det skapt et overdrevet negativt bilde av russefeiringen i mediene. De fleste har en veldig fin feiring, sier han.

Les også

 1. Helsesykepleiere slår alarm før russetiden: Er redd avlyste eksamener betyr mer festing og narkotikabruk

 2. Kan vi snakke om fravær, Tonje Brenna?

 3. I Norge slipper russen alle eksamener. Slik er det ikke i våre naboland.

Les mer om

 1. Russetid
 2. Eksamen