Forlik i søksmål om Helge Ingstad-havariet. Rederi må betale 235 millioner kroner til staten.

Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola har inngått forlik etter at fregatten Helge Ingstad og tankskipet kolliderte i 2018. Men staten får bare dekket en marginal del av det forliset har kostet skattebetalerne.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte i november 2018 med et tankskip og forliste i Øygarden i Vestland.

Natt til 8. november 2018 ble fregatten Helge Ingstad påført enorme skader etter å ha kollidert med TS Sola. Det ble etter hvert vurdert at fregatten ikke var til å redde, og den endte opp på Hanøytangen for destruksjon.

Hendelsen har kostet norske skattebetalere et milliardbeløp. Fartøyet var verdt 4,3 milliarder da det gikk tapt. I tillegg har bergingen av vraket kostet 726 millioner kroner, og opphuggingen rundt 60 millioner. En ny, tilsvarende fregatt vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner.

Får 235 millioner kroner

Etter at det ble gjennomført rettsmegling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Twitt Navigation Ltd., som eier TS Sola, og Forsvarsdepartementet saksøkte hverandre etter ulykken for å få klarhet i hvem som har ansvar for skaden som oppsto.

Søksmålet var begrenset til 400 millioner kroner. Ifølge forliket, som Aftenposten har fått innsyn i, skal Twitt Navigation betale 235 millioner kroner til staten.

Saken gjaldt aldri et krav om å få dekket hverken fregattens verdi på havaritidspunktet, altså 4,3 milliarder kroner, eller det det koster å skaffe en ny fregatt, opptil 13 milliarder kroner. Staten får dermed bare dekket en brøkdel av det havariet har kostet.

Saken skulle ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig skulle representere Twitt Navigation i rettssaken. Til NRK bekrefter de at det nå i stedet ble forlik. – Utover det har vi ingen kommentar, sier advokat Øyvind Grøneng.

Vraket av KNM Helge Ingstad ble hugget opp ved Hanøytangen i 2021.

Havarikommisjonen kritiserte alle

Havarikommisjonen har tidligere kritisert både KNM Helge Ingstad, tankskipet TS Sola og sjøtrafikksentralen på Fedje etter fregatthavariet.

  • Besetningen på broen på KNM Helge Ingstad var uerfarne, fylte ikke rollene sine og tviholdt på et feilaktig situasjonsbilde.
  • Trafikksentralen på Fedje plasserte ikke fregatten inn i sitt elektroniske situasjonsbilde og «glemte» den dermed i et kritisk tidsrom.
  • Besetningen og losen om bord på tankskipet Sola TS hadde for dårlig kommunikasjon seg imellom, og dekksbelysningen var en medvirkende årsak til at det gikk så galt som det gjorde.

Kunne vært reddet fra havari

Havarikommisjonen har også konkludert med at skipets besetning ville vært i stand til å redde skipet om de hadde hatt kompetansen de burde og skulle hatt. Og om nødutstyret om bord hadde virket som det skulle. Kommisjonen mente blant annet at besetningen ikke var seg bevisst at skipet skulle stenges ned (skott og dører) før de evakuerte.

Ingen er så langt stilt til ansvar etter kollisjonen.