Skyhøy forskuddsbetaling

Sponser du strømsleverandøren med renteinntekter?

Les også:


Hold deg unna forskuddsbetaling for strøm, er den klare meldingen fra Forbrukerrådet. Ikke bare innebærer det en ekstra risiko om strømleverandøren din går konkurs. Du kan også komme til å sponse kraftselskapet med gode renteinntekter i løpet av tiden du er kunde.

Akkurat det føler mange kunder av strømleverandøren Telinet Energi at de gjør, ifølge Forbrukerombudet, som har fått i syv skriftlige, og flere muntlige, klager på selskapet.

— Vi har fått inn noen klager, og har fått tilsendt kundenes fakturaer. Det som er interessant er at det i mange tilfeller er fakturert nesten dobbelt så mye som det skulle være grunnlag for, sier prosjektleder Frode Elton Haug i Forbrukerombudet.

Finn den beste strømavtalen med Forbruker.nos strømkalkulator.

- Forsynte seg grovt

Like før jul fikk Per Balch-Barth (62) en strømregning på 12.000 kroner for neste termin fra selskapet. Han stusset over det høye beløpet, og sjekket tidligere strømregninger. Ved hver eneste termin hadde han betalt mye mer enn hans faktiske strømforbruk kostet, hevder han.

— De forsynte seg grovt, sier Balch-Barth.

— Ikke bare betaler jeg strømmen på forskudd, men jeg finansierer selskapet med omtrent det samme beløp i tilegg, sier han.

Balch-Barth, som har et årlig strømforbruk på 45.000 kwh, hevder han typisk betalte rundt 8000 kroner ved hver termin, mens hans faktiske forbruk bare kostet rundt 4000 kroner.

- Problem

— Telinet beregner at kunden de fakturerer skal bruke mye mer strøm enn det er grunnlag for ut ifra det kundene har brukt tidligere, hevder Haug i Forbrukerombudet, og legger til at Telinet også unnlater å oppgi prisen de har lagt til grunn for forskuddsbetalingen.

— Det er et problem at de unnlater å oppgi prisen de har lagt til grunn. Og praksisen med å beregne et altfor høyt forskuddsbeløp kan være urimelig og i strid med markedsføringsloven, sier Haug.

- Spekulerer ikke

— Det ideelle er om man kunne ha tatt etterskuddsbetaling, sier markedssjef Bjørn Arctander i Telinet Energi.

— Men det er mange leverandører som ikke har mulighet til dette. Om det hadde vært krav om etterskuddsbetaling, ville det bare ha vært de større aktørene, som for eksempel Hafslund, som kunnet drevet. Dette ville ha gått kraftig utover prisene, fortsetter han.

Arctander mener Telinets forskuddsbetaling kom uheldig ut i november og desember på grunn av det kraftige prisfallet på strøm.

— Prisen var på vei langt opp i været. Vi beregnet da det vi og markedet anså som det riktige. 14 dager etter den første fakturaen var sendt ut, kollapset markedet til fordel for kundene. Vi nedjusterte beløpet etter hvert på de fakturaene som ennå ikke var sendt ut.

— Men om regningen alltid er for høy, har kunden i løpet av hele kundeforholdet et relativt stort beløp inne hos dere?

— Vi spekulerer ikke i det, sier Arctander, som mener forskuddsbetalingen normalt kommer riktig ut om man ser over tid og foretar avregninger mellom hver faktura.

Men selskapet har ikke mulighet til å oppgi hvilken pris som ligger til grunn for beregning, sier han.

— Det ligger mange faktorer til grunn for beregningen. Det er ikke mulig å ha med alle disse faktorene i en faktura, men vi opplyser om dette på forespørsel.

- Får klager

Fagansvarlig for strøm og energimarkedet Olav Nyhus i Forbrukerrådet mener praksisen innebærer risiko for strømkunden.

— Generelt advarer forbrukerrådet mot forskuddsbetaling på alle områder, også for strøm. Forskuddsbetaling innebærer et element av risiko, sier han.

— Når det gjelder beregning av forskuddsbetaling, benytter nok noen selskaper muligheten til å stipulere høyere enn det som er reelt. Vi får melding, både på telefon og skriftlig, fra forbrukere om at de mener noen selskaper gjør det.

- Regn rentekostnaden

Strømkundene som henvender seg til Forbrukerrådet opplever at de ikke kan finne noen fornuftig sammenheng mellom historisk forbruk og prisen på kraft, med det de blir bedt om å betale på forskudd.

— Da er det grunn til å lure på hva selskapets begrunnelse er. Det kan ikke jeg svare på. Men det kan være grunn til å mistenke at noen selskaper rider for kundenes penger, sier Nyhus, og legger til at han ikke har grunnlag for å peke ut et selskap som verst i klassen.

Også mange store, velrenommerte strømleverandører benytter seg av hel eller delvis forskuddsbetaling. Forbrukerrådet advarer mot forskuddsbetaling også her.

— Det kommer også en rentekostnad ved forskuddsbetaling. Den må man også regne inn i strømprisen, sier Nyhus.

- Skummel tendens

Den tidligere Telinet-kunden Per Balch-Barth, synes tendensen med forskuddsbetaling er skummel.

— Tendensen er skummel, for det vil si at selskapet skaffer seg gratis finansiering, hevder han.

— Hadde forskuddsbetalingen vært på fem, ti, eller 20 prosent over, hadde det vært greit, for det hadde vist at de hadde gjort sitt for å følge markedet. Men de forsynte seg grovt, mener han.

Nå har Balch-Barth skiftet strømleverandør, og fremover betaler han strømregningen på etterskudd.

— Jeg er mer komfortabel med det, for da betaler jeg for det jeg faktisk bruker, sier han.

Finn den beste strømavtalen med Forbruker.nos strømkalkulator.

Det innebærer større risiko å betale strømmen på forskudd. Du går også glipp av renteinntekter.