Klar tale: LO er svekket

LO står svekket tilbake etter LO-leder Gerd-Liv Vallas håndtering av Yssen-saken, mener et overveldende flertall av befolkningen i en ny meningsmåling. Folk flest misliker samrøret Ap- LO.

LO er svekket etter Yssen-saken, ifølge meningsmåling. Her fra pressekonferansen 19. januar.
  • Forf>

Totalt mener 73 prosent at LO er svekket og 17 prosent at LO ikke er svekket. 10 prosent har ingen oppfatning.Reaksjonen er omtrent lik, på tvers av kjønn, alder, organisasjonstilknytning og politisk tilhørighet. Selv LOs medlemmer mener Yssen-håndteringen har svekket organisasjonen.Målingen ga også følgende resultater:* Et overveldende flertall mener Valla ikke bør stille til vervet som leder i Aps valgkomité.* Over halvparten av de spurte har en negativ holdning til det formelle samarbeidet mellom LO og Ap. Bare en fjerdedel er for.* Under en tredjedel har stor tiltro til LOs håndtering av saker om mobbing og trakassering i arbeidslivet. Flere har liten tiltro.* Fortsatt har et flertall stor tiltro til at LO ivaretar arbeidstagernes interesser.

Mener LO er svekket:

Et av spørsmålene lyder: "Mener du at LO står svekket etter LO-leder Gerd-Liv Vallas håndtering av saken omkring Ingunn Yssen, mener du LO ikke står svekket etter dette, eller har du ingen oppfatning om dette?" I alle grupper — også blant LO-medlemmer - er det et betydelig flertall som mener LO er svekket. Andelen er høyest blant Venstre- og Frp-sympatisører (85 prosent), lavest blant SV-sympatisører (62 prosent).

Ikke valgkomitéleder:

Et enda mer massivt flertall - 80 prosent - mener Valla ikke bør stille som leder for valgkomiteen i Ap. 7 prosent mener hun bør stille.Blant LO-medlemmer går hele 83 prosent imot Vallas kandidatur. Det gjør også 72 prosent av Ap-sympatisørene, 69 prosent av SV-sympatisørene og hele 88 prosent av Sp-sympatisørene. Blant opposisjonspartienes velgere ligger andelen på minst 80 prosent.

Misliker samarbeid:

Når det gjelder formalisert samarbeid mellom LO og Ap, er 52 prosent negative, 26 prosent positive og 22 prosent uten oppfatning. Men svarene fordeler seg forskjellig avhengig av ståsted.Blant Ap- og SV-sympatisører er andelen positive klart størst. Blant LO-medlemmer er den så vidt større: 38 prosent mot 36 prosent. I de andre partier og fagforeninger er flest negative.

Tiltro:

Bare 29 prosent har stor tiltro til LO i håndtering av saker om mobbing og trakassering i arbeidslivet. En høyere andel, 39 prosent, har liten tiltro.Blant LO-medlemmene har 35 prosent liten tiltro, 40 prosent stor tiltro. Det er høyere andel med stor enn liten tiltro i Ap og SV, omvendt i de andre partier.53 prosent har stor tiltro til at LO ivaretar arbeidstagernes interesser i arbeidslivet, 19 prosent liten tiltro. I alle partier har flere stor tiltro enn liten tiltro. Men i Frp er andelen med stor tiltro bare 33 prosent.Kuriøst nok er tiltroen mer grunnfestet blant medlemmene av Akademikerne (70 prosent) enn blant LO-medlemmene selv (56 prosent).

Les også

Mener Yssen er en varsler og må vernes