Arbeidsministeren åpner for lovendringer etter Aftenposten-avsløringer

Arbeidstilsynet lot hyttegigant slippe bøter på 800.000 kroner etter livsfarlige forhold på arbeidsplassen. Nå åpner arbeidsministeren for lovendringer.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har gitt Arbeidstilsynet sterke styringssignaler om bruken av overtredelsesgebyrer.

Aftenposten avdekket før sommeren hvordan en av Norges største hyttebyggere fikk en rekordstor bot på en millioner kroner fra Arbeidstilsynet.

Etter boten fortsatte lovbruddene. Firmaet ble stoppet 15 ganger til, fordi det var «overhengende fare for liv og helse» på byggeplassene.

Arbeidstilsynet konstaterte at FH Entreprenør kunne blitt straffet med bøter for ytterligere 800.000 kroner. Likevel bestemte de seg for å sette strek over lovbruddene. Dermed slapp hyttegiganten å betale en krone.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var sjokkert over det hun leste.

– I denne typer saker må det reageres enda strengere, sa Persen.

Nå varsler arbeidsministeren at det kan bli aktuelt å vurdere lovendringer hvis Arbeidstilsynet ikke skjerper inn bruken av overtredelsesgebyr:

  • Friheten tilsynet har i dag til å velge om det skal gis bot kan bli inndratt.
  • Dagens maksgrense for overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kan økes.
Les også

Jusprofessor: – Her snur Arbeidstilsynet det helt på hodet

Holder det åpent

Arbeidsministerens grep kommer i kjølvannet av at Aftenpostens avsløring ble tatt opp i Stortinget før sommeren.

Mímir Kristjánsson (R) reagerte på avsløringen og på at Arbeidstilsynet svarte at de ikke ville granske sin egen praksis.

I et skriftlig spørsmål krevde Rødt-politikeren svar på hvordan arbeidsministeren ville følge opp.

Persen svarte at hun mener det nå er naturlig å se på Arbeidstilsynets sanksjonsapparat, inkludert bestemmelsene om overtredelsesgebyr.

– Det skjer i lys av den siste tids utvikling i denne saken, sier Persen til Aftenposten.

Hun poengterer at departementet ga Arbeidstilsynet beskjed allerede i januar om å øke bruken av overtredelsesgebyrer og størrelsen på dem.

Aftenpostens avsløring gjaldt lovbrudd som ble begått i 2019, altså to år før dette signalet ble gitt.

Les også

Arbeidstilsynet slår alarm etter flere dødsulykker i sommer: – Får vondt i magen av dette

Vurderer å øke gebyret

Denne uken omtalte Aftenposten at det var 47 alvorlige ulykker på norske byggeplasser i sommer. Åtte døde. Arbeidstilsynet frykter enda flere dødsfall.

I dag kan ikke tilsynet gi noen virksomheter høyere gebyr enn 15 G, som tilsvarer 1,6 millioner kroner.

– Det har skjedd en utvikling i samfunnet siden taket ble satt. Jeg utelukker derfor ikke at det kan bli aktuelt å sette i gang et arbeid for å øke det lovfestede taket for overtredelsesgebyrer, sier Persen.

– Men før jeg eventuelt bestemmer meg for et videre arbeid, ønsker jeg å se hvordan Arbeidstilsynets praksis utvikler seg i lys av styringssignalene som er gitt. Inntil videre holder jeg det åpent hvordan vi eventuelt skal følge dette opp.

Vurderer å inndra skjønnet

Etter dagens lovverk står Arbeidstilsynet fritt til selv å bestemme om lovbrytere skal få straff.

Aftenposten har innsyn i tilsynets egne retningslinjer om bruk av overtredelsesgebyrer. Her skriver de:

«Arbeidstilsynet har ingen plikt til å ilegge overtredelsesgebyr dersom vilkårene er oppfylt, det er kun en mulighet».

Det er denne friheten til å velge som gjorde det mulig for dem å sette strek over bøter for 800.000 kroner til et stort hyttefirma. Til tross for at det i tre forhåndsvarsler var konstatert grunnlag for å gi bøter.

Jeg ønsker å se om praksisen utvikler seg i lys av de signalene vi har gitt, før jeg bestemmer meg for om vi skal sette i gang et arbeid for å se nærmere på lovverket, sier Persen.

– Betyr det at du vil vurdere om Arbeidstilsynet skal stå like fritt i skjønnsutøvelsen som i dag, hvis ikke praksisen utvikler seg i tråd med styringssignalene?

– Nettopp, det er det jeg sier. Og jeg vil ikke forhåndskonkludere på hva utfallet blir, før jeg ser utviklingen, sier Persen.

Hun understreker samtidig:

– Gjennom dialogen vi har hatt med Arbeidstilsynet ser vi at de allerede har brukt mer overtredelsesgebyrer, og at de har økt gebyrenes størrelse. Det er jeg tilfreds med at de har fulgt opp.

Mímir Kristjánsson fra Rødt.

– Mangler handlekraft

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) er ikke fornøyd med arbeidsministerens svar.

– Arbeidstilsynet jobber i strid med ministerens instrukser. Likevel har de sagt at de ikke vil granske seg selv, og ministeren lar Arbeidstilsynet fortsette som før. Konsekvensen er at ministeren lar de som setter liv og helse i fare, slippe unna, sier Kristjánsson.

Han mener Persen mangler handlekraft.

– Ministeren utsetter storrengjøringen i arbeidslivet når hun lar Arbeidstilsynet være unnvikende i møte med bedrifter som begår grove lovbrudd. Arbeidstilsynet må bli mye tøffere. Det er ministerens ansvar.